fam_mi_44

fam_mi_44

@Begin
@Languages:    hyb, hyru, rus
@Participants:    MFC Migrant, MFA Migrant, MFF Town, MFB Migrant
@ID:    rus|fam|MFC|59;|female|central||Migrant|higher||
@ID:    hyb|fam|MFA|54;|female|central||Migrant|secondary||
@ID:    rus|fam|MFF|21;|female|central||Town|secondary||
@ID:    hyru|fam|MFB|49;|male|central||Migrant|secondary||
@L1 of MFC:    be
@L1 of MFA:    brms
@L1 of MFF:    be+ru
@L1 of MFB:    be
@MT of MFC:    be
@MT of MFA:    be
@MT of MFF:    be
@MT of MFB:    be+brms
@FL of MFC:    be
@FL of MFA:    brms
@FL of MFF:    brms
@FL of MFB:    be
@Situation:    Conversation at home
*MFC:    ja dva +...
*MFC:    ja užé dva razâ nalilâ , nu pervyj raz u minja malâ , ja takijê praporcýjê ni dzelâlâ .
*MFC:    ja aby jak , navozâ konskâhâ (.) vjadro , patom , étâ samâjê , krapivy , âduvan´čýkâú tam i (.) čýstacel , kanešnâ , ni tak .
*MFC:    a patom (.) na vidro vady , ni mnohâ ž étâ , étâ ž nadâ râzbaúljac´ .
*MFA:    (...) mne užé zaútrâ možnâ ni spjašyc´ .
*MFA:    sën´nê ž užo praverku ždalê .
*MFA:    dyk ni sën´nê ždalê , a (.) vsju nidzelju .
*MFA:    užé vsë pavykrašývâlê , pavymylê , vsë pârabilê , pramâ až ni pêrydac´ .
*MFA:    zâveduščýjê skazalâ +"/.
*MFA:    +" tak u nas krasivâ !
*MFC:    nâpâlionâ ordy , étâ samâjê , v muzejê vilikâj acečêstvênnâj vajny (.) vystâúkâ .
*MFC:    nadâ bylâ b sxadzic´ .
*MFA:    persname budzêc´ tut , u dzjaréúnê , a tady budzêc´ zâizžac´ u subotu da mamy .
*MFA:    budzêc´ jexâc´ damoú .
*MFA:    dyk kab ja , znaúšý , s kem-nibudz´ dajexâlâ da hlubokâhâ , dyk by (.) sjudy i pryjexâlâ z´ jej na mašynê (.) s polâckâ .
*MFC:    kâscjanevêčý .
*MFA:    my zâjazžalê s persname .
*MFC:    ne , nu kanešnâ ni takoj .
*MFC:    u minja (.) tam istorêjê i ce , katoryjê (.) bylê kada-tâ@w , ni vâstanovlêny .
*MFC:    nu kanešnâ pa druhomu .
*MFF:    fâtagrafêjê vy ž ljubêcê smatrec´ ?
*MFC:    iščë kakijê-tâ ?
*MFF:    s étâvâ , s nâvagrudkâ , my jezdzêlê v červên´ .
*MFA:    a , i ja ž ni vidzêlâ .
*MFF:    ty ni vidzêlâ ?
*MFA:    ty mne@w zvalâ , a ja skazalâ , nima kali , troxê vidzêlâ .
*MFC:    persname tam ?
*MFF:    étâ našý akcyjê mêlasérnâscê .
*MFF:    mama , idzi sjuda , xočêš xx ?
*MFC:    a , nu rascenêjê , nu jasnâ .
@New Episode
*MFC:    oj , nadâ bylâ b mne svaim pâkazac´ na rabocê .
*MFC:    vy pâkupalê (.) étu +/.
*MFF:    da .
*MFC:    +< ilê étâ ni vašý ?
*MFF:    ne , pâkupalê , nu .
*MFC:    pâdaždzi .
*MFC:    dyk dze étâ ?
*MFC:    xto iz nix idzët ?
*MFF:    persname .
*MFF:    a étâ my u persname i bylê .
*MFC:    étâ ž persname , vot étâ vot , da ?
*MFC:    kakijê any paxožýjê !
*MFC:    ja ran´šý ix vsë vrémê putâlâ , ja dumâlâ , što étâ adna i ta žý .
*MFF:    a étâ v mâladzeč´nâ .
*MFC:    a étâ bitls ["] u vas tam ?
*MFC:    ilê xto ?
*MFF:    nu , étâ kafé bitls ["] , da , nu , cipâ [_/] cipâ bitls ["] .
*MFF:    étâ my v červên´ jezdzêlê .
*MFC:    jexâlê užé ?
*MFC:    persname , što li ?
*MFF:    étâ persname užé ?
*MFA:    persname , sxadzê atkroj .
*MFC:    kakoj strelâčkâj +...
*MFC:    aby što , ubralâ ja vsë .
*MFF:    a , vy prostâ uviličêlê .
*MFF:    s utrica f červênê , tada@w tak ciplo bylâ , xârašo .
*MFA:    nu , étâ ja vidzêlâ .
*MFF:    kakojê-tâ balotâ mesnâjê .
*MFF:    vot étâ nâvagrudâk , étâ v mirê .
*MFC:    persname zalezlâ , ânhiločýk , da ?
*MFF:    dom mickevêč´ê , muzêj .
*MFC:    no kak xârašo kascër slažylê !
*MFF:    da , takijê kalbaskê .
*MFC:    muxâ hlavnâ selâ , hadâvkâ !
*MFC:    (...) oj .
*MFA:    oj , étâ toj c´vjatok , što +/.
*MFC:    krasatâ , da , da .
*MFF:    kakoj ?
*MFC:    nu ú mine ni takoj .
*MFC:    net u minja tut , nu on na šésc´ écêx , ni takoj .
*MFC:    a étâ što ?
*MFF:    liscêkê .
*MFA:    âbiščalâ cëcê persname zdzelâc´ écê vo krasivyjê i ni zdzelâlâ , fâtahrafêjê .
@New Episode
*MFC:    pis´mo persname tam .
*MFA:    a , ty ú knižkê úsunulâ .
*MFA:    a ja zasunulâ i dumâju , bumažkâ tam byla bal´šajê .
*MFC:    étâ pis´mo persname .
*MFC:    tak , nu vsë xx , spakojnâj nočý , uspexâv .
*MFF:    spakojnâj nočê .
*MFB:    da svidanêjê .
@End

 

(Stand: 19.01.2024)  | 
Zum Seitananfang scrollen Scroll to the top of the page