fam_mi_91

fam_mi_91

@Begin

@Languages:    rus

@Participants:    MFH Migrant, MFF Town

@ID:    rus|fam|MFH|36;|female|central||Migrant|professional||

@ID:    rus|fam|MFF|21;|female|central||Town|secondary||

@L1 of MFH:    brms

@L1 of MFF:    be+ru

@MT of MFH:    brms

@MT of MFF:    be

@FL of MFH:    brms

@FL of MFF:    brms

@Situation:    Conversation at home

*MFH:    ne , nu kakoj tam piroh ?

*MFH:    abyčnâ , navernâ , prjanêkâ ja pâkupaju .

*MFH:    nu , byvajêt , takijê , štob svežýjê , vkusnyjê prjanêkê .

*MFH:    patom (.) kivê , banan , v smitanu s saxârâm vzbivaju .

*MFF:    v smyslê ?

*MFH:    vot parézâlâ , nâpâpalam razrezâlâ écê vot prjanêkê .

*MFH:    ja abyč´nâ , nu , takijê vot (.) šýkaladnyjê s kakosêkâm , i ix pâpalam tak razrezâlâ [_/] razrezâlâ nožýkâm .

*MFF:    gatovyjê prjanêkê užé ?

*MFH:    gatovyjê , da .

*MFH:    patom (.) smitanu pâkupaju , nu , tam , kak abyčnâ , pollêtrâ nadâ smitany i stakan saxârâ .

*MFH:    nu stakan mnogâ xx , pâtamu šta [_/] šta budzêt sil´nâ sladkâ .

*MFH:    vsë , v miksêrê vzbilâ smitanu s saxârâm .

*MFH:    i (.) patom vo tak vo pâpalam razrézâlâ pranêkê .

*MFH:    na bljudâ vylâžýlâ , naverx , nu , kivê , banan , smitanâj vsë étâ zalilâ .

*MFH:    i patom iš´čë adzin sloj .

*MFH:    vsë , sverx@k ja abyč´nâ , byvajêt , kakosâvâj stružkê , nimnohâ šýkaladâ .

*MFH:    i vsë , ano prâpitajêccý .

*MFH:    nadâ , štoby čisa dva vot étâ smitanâ s pranêkâmê +...

*MFH:    plus tam žý , pâlučajêccý , banany i kivê .

*MFH:    očên´ vkusnâ .

*MFF:    aha , dažý peč ni nadâ , i vsë tak .

*MFH:    da , tak ja (.) kak-tâ narmal´nâ +...

*MFH:    patom kak-tâ my dzelâlê , nu ja što-tâ ni pomnju .

*MFH:    âbyknavennâjê pičen´jê , vot étâ v pač´kâx .

*MFH:    nu , jivo , štoby ano razmjaklâ , nadâ vrodzê by v mâlako abmakêvâc´ , sloj .

*MFH:    a patom , pâlučajêccý , tam tvorâh .

*MFH:    nu jesê xto ljubêt , tam tvorâh , kuraha , izjum , vsë étâ vmescê .

*MFH:    možýt , iš´čë što-tâ v tvorâh dâbavljac´ , možýt , maslâ , shuš´čënku , ja úžé ni pomnju .

*MFH:    nu vot imênnâ pra écê prjanêkê ja vot .

*MFH:    ilê možnâ , nu , jeslê xto-tâ pâkupajêt vot écê dažý slajonyjê karžy .

*MFF:    a , nu , nu , pâstajannâ tak .

*MFF:    a kak vy jivo , vot écê prjanêkê ilê pičen´jê , patom režýcê ?

*MFH:    ano žý zâstyvajêt , i patom vot tak vot ložýč´kâj .

*MFH:    ano tak krasivâ pâluč´ajêccý .

*MFH:    nu ano tam nimnožkâ vot tak harbinkâmê kakimê-tâ , nu (.) nêčivo .

*MFH:    nu paprobuj , ja ni znaju , majim malym nravêccý .

*MFH:    fakt , što ni nadâ nêčivo vymudrac´ , pranêk , on žý sam pa sibe nêčivo .

*MFH:    prostâ ja gdze-tâ polstakanâ , možýt , na litâr (.) dâbavljaju .

*MFH:    pâtamu šta (.) ani očên´ sladkêjê i pâluč´ajêccý ni sil´nâ .

*MFF:    nadâ budzêt zdelâc´ nam .

*MFH:    a šo ?

*MFH:    va-pervyx , hlubokâjê bljudâ takojê xx , štob ano +...

*MFH:    nu i čisa dva v xâladzil´nêkê puskaj pâstajit .

*MFH:    ano vsë tak prâpitajêccý , cim bolêjê smitanâ ž , ana +...

*MFH:    pranêkê nimnohâ jiščo nâbuxajut .

*MFH:    smitanu vpityvâjut .

*MFH:    ja takimê kakimê-tâ sirdzeč´kâmê , ilê kak , razrézâlâ , razrézâlâ .

*MFH:    vylâžýlâ , smitanâj zâlila , fruktâmê zâlažylâ .

*MFH:    nu , kak kamu nravêccý kakosâvâj stružýč´kâj , vsë tak bolêjê menêjê .

*MFH:    nu i šarlotku bol´šuju č´asc´ ja dzelâju .

*MFF:    a , nu my tožý šarlotku dzelâjêm , vot ščas@w jablâkê bylê , tak dzelâlê .

*MFF:    a jiš´čë , pomnju , vy gâvarilê pra raznyjê pêražki , kak dzelâc´ , da .

*MFF:    vot kak pêražki s kartoškâj zdelâc´ ?

*MFF:    kakojê cestâ lučšý ?

*MFF:    štob ano bylâ ni takojê vot , kak na bazarê , žyrnâjê , a takojê (.) vot , kak bulâčnâjê , kak damašnêjê bol´šý .

*MFH:    nu kak ?

*MFH:    ja ž gâvarilâ , što abyč´nâ , inagda dažý +/.

*MFF:    štob ni v maslê , ni sil´nâ takijê .

*MFH:    tak ja hâvarju , jeslê ni v maslê , âtvarnuju kartošku .

*MFH:    nu , jiš´čë v kartošku vrodzê by dâbavljaju , v samo , možýt , cestâ tvorâh .

*MFF:    v kartošku ilê v cestâ ?

*MFH:    nu , kartošku kak +/.

*MFF:    nu ja vot s syrâm ljublju pjuré , dapuscêm , dâbavljac´ .

*MFH:    a z´dzes´ , pâluč´ajêccý , ne , dyk tam načinkâ možýt byc´ raznâjê v écê pêražki .

*MFH:    écê pêražki , katoryjê vot , ani sil´nâ ni pâhlaš´č´ajut étu , ano ž tam va fricjurnêcý .

*MFF:    ne , étâ kartofêl´nyjê .

*MFH:    da , da .

*MFF:    a jeslê s kartoškâj pêražki ?

*MFH:    ja ponêlâ , s cestâ .

*MFF:    +< s cestâ , da .

*MFF:    štob vot , nâprimer , na bazarê takijê prâdajut , nu ani takijê žyrnyjê .

*MFH:    jesc´ [_/] jesc´ va frycjurê , pâluč´ajêccý , v maslê , ilê v duxovkê .

*MFH:    vot v duxovkê , jeslê xârašo verx duxovkê rabotâjêt , tagda v duxovkê .

*MFF:    nu panajtnâ .

*MFF:    prostâ , štob ani bylê takijê , kak by (.) bulâč´nâvâ planâ cestâ , a ni takojê vot žyrnâjê .

*MFH:    +< pâluč´ajêccý , kada@w duxovkâ , étâ duxovkâ +...

*MFH:    nu tam raznyjê ž écê ricépty jesc´ .

*MFH:    nu vsë ravno , v duxovkê ano pâluč´ajêccý +...

*MFH:    ano vot (.) pâstajit na stale , nimnožkâ (.) pâdajdzët cestâ .

*MFH:    patom (.) s jajcom smazâc´ .

*MFH:    i v kancé , kada@w úžé dâstaješ z duxovkê , saxâr .

*MFH:    nimnožkâ saxâr i vada , i vot , tahda bulâčkê takijê vot , bliscjat .

*MFF:    v smyslê , pabryzgâc´ ?

*MFH:    nu , pâluč´ajêccý , da , nimnožkâ čem-nibudz´ .

*MFH:    nu , i vot , jesê , kak ivo@w , kandzicêrskâjê kistâč´kâ ilê što +...

*MFH:    nu , vot +...

*MFH:    ilê dažý tam čem-nibudz´ .

*MFH:    i vot tak vot .

*MFH:    pâluč´ajêccý , saxâr i vada râzvidzënnyjê .

*MFH:    nu , kêpičënâjê vada i č´uc´ č´uc´ saxâr .

*MFH:    vot ani vsigda bliscjat .

*MFH:    pâčimu pâluč´ajêccý ?

*MFH:    pâtamu šta ix žý kagda dâstajut (.) s duxovkê +/.

*MFF:    i dažý , étâ ž ni sladkâjê , ni budzêt vkus čustvâvâccý ?

*MFH:    +< net , ne , tak ano ž prostâ č´uc´-č´uc´ , štob (.) bliscelê .

*MFH:    net , net , tam cestâ (.) jesê tak , jesê cestâ , tam žý saxâr dâbavljajêccý dla padxodâ dražžéj nimnožkâ .

*MFH:    a jeslê užé kto-tâ xočêt zdobnâjê , tak tam bolšý saxârâ .

*MFH:    jesc´ cestâ , katorâjê idzët (.) s maslâm , jesc´ biz maslâ , drâžžyvojê .

*MFH:    nu , dzelâjut aparnâjê cestâ .

*MFH:    aparnâjê cestâ , pâluč´ajêccý , dzelâjut aparu .

*MFH:    č´uc´-č´uc´ muki , patom saxâr , drožžý , maslâ i muku , vsë .

*MFH:    nu , âstal´nojê vsë patom .

*MFH:    nu ani kak by bolêjê takijê pyšnyjê (.) pêražki .

*MFH:    ja dlja sibja (.) čêburekê dzelâju .

*MFH:    pâluč´ajêccý , dzesêc´ stalovyx ložýk (.) muki , stakan kêpjatka .

*MFH:    dzesêc´ stalovyx ložýk vsypâlâ va što i , nu , takovâ krutovâ kêpjatka .

*MFH:    zâvarilâ étâ cestâ ložyč´kâj .

*MFH:    patom (.) jajco , navernâ , stalovyjê dve ložkê (.) râscicil´nâvâ maslâ .

*MFH:    i dâbavljaju jiš´čë v étâ cestâ tvorâh .

*MFH:    patom tonkêm slojêm raskatyvâjêš , i načinku syroj farš .

*MFH:    nu , abyč´nâ svinoj lučšý .

@End

 

(Stand: 20.04.2022)