fam_mi_90

fam_mi_90

@Begin
@Languages:    rus
@Participants:    MFQ Town, MFF Town
@ID:    rus|fam|MFQ|20;|male|central||Town|professional||
@ID:    rus|fam|MFF|21;|female|central||Town|secondary||
@L1 of MFQ:    be+ru
@L1 of MFF:    be+ru
@MT of MFQ:    be
@MT of MFF:    be
@FL of MFQ:    ru+brms
@FL of MFF:    brms
@Situation:    Conversation at home
*MFQ:    ja , nâprimer , kada@w prêjizžaju (.) k sibe na dač´u , tam dzesêc´ kilâmetrâv pad lidâj +...
*MFQ:    to ty pêrêključajêšsê âvtâmacičêskê na kakoj-tâ nimnogâ drugoj (.) râzgavor , na druguju reč .
*MFF:    nu vot .
*MFQ:    i tam (.) nâčinajêš râzhavarêvâc´ kak-tâ bol´šý pa bêlaruskâmu .
*MFQ:    i dažý , nâprimer , kagda iš´čë my žylê z dzeduškâj u nas domâ +...
*MFQ:    my , kagda ja , nâprimer , râzgavarêvâju s kem-tâ iz druzej , nu , ja kak-tâ pa-ruskê .
*MFQ:    nu kak tol´kâ ja dažý prostâ pêrêxažu v komnâtu , gde dzeduškâ sidit , u tibja âvtâmacičêskê pêrêključ´ajêccý jažyk na tot , kavo ty vidzêš .
*MFQ:    to jesc´ étâ vabšče ni prâizvol´nâ pêrixodzêt .
*MFQ:    i patom dažý (.) byvajêt , jeslê očên´ mnogâ râzgavarývâjêš vsë vrémê s adnim , nâprimer , na bêlaruskâm , ilê na trasjankê vot s kem-tâ , z babuškâj tam , ilê što .
*MFQ:    to patom kak-tâ užé i ni možýš âtajci .
*MFQ:    xočêš skazac´ adno slovâ , patom dumâjêš , oj , étâ (.) ž trasjankâ .
*MFQ:    ilê tam što-nibudz´ takojê .
*MFQ:    jesê , nâprimer , kagda mne (.) zvonêt kto-tâ , ja (.) znaju , što on , nâprimer , râzgavarêvâjêt pa bêlaruskâmu +...
*MFQ:    i (.) byvajêt , nu , kada@w pervâjê slovâ , nâprimer , tam pa bêlaruskâmu zvučit , to všë , ja užé (.) nâčinaju spical´nâ gâvaric´ pa bêlaruskâmu .
*MFQ:    étâ kak by (.) štoby (.) râzgavarývâc´ , va-pervyx , na adnom i tom žý jêzyke , a vâ-vtaryx , ty kak by trênirujêš svoj jazyk .
*MFQ:    nu , to jisc´ čim bol´šý ty râzgavarêvâjiš , cim bol´šý (.) ty pâlučajêš , vsjakêx tam (.) slov novyx ispol´zujêš .
*MFQ:    étâ my , nâprimer , vot kagda sâbiralês´ na dzin raždenêjê u persname , tam (.) persname , pâčimu-tâ (.) ana vsihda +...
*MFQ:    nu , persname pridzët , tam skažýt kakix-nibudz´ (.) novyx slov , a persname +"/.
*MFQ:    +" tak , tak , étâ nadâ zapomnêc´ .
*MFQ:    i davaj tam (.) gâvaric´ .
*MFQ:    étâ vot tak ta , čuc´ li ni čirêz každyjê xx minut vspâminalâ vse écê slava .
*MFQ:    tam pjac´ slov , nâprimer , étâ ana tak izuč´ajêt jazyk .
*MFQ:    my jiš´čë gâvarilê xx +"/.
*MFQ:    +" atkudâ čerpâc´ écê slava ?
*MFQ:    persname takoj gâvarit +"/.
*MFQ:    +" nu , v <našýj nivê>["] jesc´ tam takijê .
*MFF:    nu , v takoj , u kâratkevêčý tam .
*MFF:    nekâtryjê@w +...
*MFF:    u minja znakomyj adzin gâvaril , što čitajêt kâratkevêčý , tak sa slâvarëm .
*MFF:    nu , nekâtryjê@w slava , što mnogâ nêpanjatnyx .
@End

 

(Stand: 19.01.2024)  | 
Zum Seitananfang scrollen Scroll to the top of the page