fam_mi_7

fam_mi_7

@Begin

@Languages:    hyb, hyru, rus

@Participants:    MFF Town, MFA Migrant, MFB Migrant

@ID:    rus|fam|MFF|21;|female|central||Town|secondary||

@ID:    hyb|fam|MFA|54;|female|central||Migrant|secondary||

@ID:    hyru|fam|MFB|49;|male|central||Migrant|secondary||

@L1 of MFF:    be+ru

@L1 of MFA:    brms

@L1 of MFB:    be

@MT of MFF:    be

@MT of MFA:    be

@MT of MFB:    be+brms

@FL of MFF:    brms

@FL of MFA:    brms

@FL of MFB:    be

@Situation:    Conversation at home

*MFF:    vil´nus .

*MFA:    sënnê hétâk dobrâ pakazyvlê ostruju bramu , tak svabodnâ , šyrokâ , pa ladu .

*MFF:    (...) nu idzët on smatrec´ ?

*MFA:    nu , nâlivaj i bystréj idzi .

*MFA:    nu xaj stynêc´ .

*MFA:    nu , jon žý ž xaceú , xaj pap´´je .

*MFB:    (...) nu ?

*MFA:    cibja ž ždëm .

*MFB:    što tut ?

*MFF:    vil´nus .

*MFB:    a étâ što za jajco (.) pastavêlê ?

*MFB:    pamêtnêk ?

*MFB:    ilê étâ fantan ?

*MFA:    tak , cipâ ukrašénêjê .

*MFF:    ni znaju , my dumâlê , što sveč´kâ .

*MFA:    u nas tožý vo +/.

*MFB:    a étâ što ?

*MFA:    oj , sâpažok , preles´@w kakajê !

*MFF:    jolâč´kâ .

*MFB:    nu , sâpažok nadâ i nam kupic´ .

*MFA:    vo dze hétkâjê jolkâ vel´kâjê , ostrâjê ?

*MFA:    a hétâ dze ?

*MFA:    étâ voúk na étâm , što li ?

*MFB:    +< most .

*MFF:    gêdymin .

*MFB:    a , hêdymin +...

*MFB:    a xto tam szadzê ?

*MFA:    voúk .

*MFF:    volk .

*MFA:    nu , bo tam žý ž byú les , i hêdémin žý ž +/.

*MFF:    a volk jemu va sne prisnilsê , na gare .

*MFA:    nu .

*MFB:    a étâ što , bašnê hêdéminâsâ ?

*MFA:    ne .

*MFF:    net .

*MFA:    étâ unutry u vežý .

*MFB:    ostrâjê bramâ ?

*MFA:    net .

*MFF:    nu vot , ostrâjê bramâ .

*MFA:    ty dažý v šapkê byla ?

*MFF:    xolâdnâ bylâ .

*MFF:    vot pahonê .

*MFA:    nu étâ ž ani raskazyvâjut , što hétyjê dva (.) l´vy z (.) arlinnymê hâlavamê , pâtamu šta +/.

*MFB:    +< hâlava u vidzê arla , hâlava arla .

*MFA:    +, pâtamu što bohâ ščytajuc´ , daúnej , značýt , l´vom , silâj , a (.) arël , étâ na nebâ on padnjalsê , značýt , vot (.) étâ vot drevnêjê +...

*MFA:    krasivâ .

*MFB:    hdze étâ ?

*MFA:    kascël svjatoj anny , očýn´ krasivâ zložýny z kêrpiča .

*MFB:    zamki +...

*MFB:    što étâ za zamki ?

*MFA:    étâ svadzêbnyjê .

*MFB:    i što jany âznačajuc´ ?

*MFA:    što na úsju žyzn´ zamknulêsê .

*MFB:    italêjê ?

*MFA:    dyk malâ ž neštâ ty vil´nusâ ?

*MFF:    nu , ja zabylâ fâtââparat , kagda my guljalê , u persname tam byl .

*MFB:    iščé byú adzin fâtââparat ?

@End

 

(Stand: 20.04.2022)