fam_mi_7

fam_mi_7

@Begin
@Languages:    hyb, hyru, rus
@Participants:    MFF Town, MFA Migrant, MFB Migrant
@ID:    rus|fam|MFF|21;|female|central||Town|secondary||
@ID:    hyb|fam|MFA|54;|female|central||Migrant|secondary||
@ID:    hyru|fam|MFB|49;|male|central||Migrant|secondary||
@L1 of MFF:    be+ru
@L1 of MFA:    brms
@L1 of MFB:    be
@MT of MFF:    be
@MT of MFA:    be
@MT of MFB:    be+brms
@FL of MFF:    brms
@FL of MFA:    brms
@FL of MFB:    be
@Situation:    Conversation at home
*MFF:    vil´nus .
*MFA:    sënnê hétâk dobrâ pakazyvlê ostruju bramu , tak svabodnâ , šyrokâ , pa ladu .
*MFF:    (...) nu idzët on smatrec´ ?
*MFA:    nu , nâlivaj i bystréj idzi .
*MFA:    nu xaj stynêc´ .
*MFA:    nu , jon žý ž xaceú , xaj pap´´je .
*MFB:    (...) nu ?
*MFA:    cibja ž ždëm .
*MFB:    što tut ?
*MFF:    vil´nus .
*MFB:    a étâ što za jajco (.) pastavêlê ?
*MFB:    pamêtnêk ?
*MFB:    ilê étâ fantan ?
*MFA:    tak , cipâ ukrašénêjê .
*MFF:    ni znaju , my dumâlê , što sveč´kâ .
*MFA:    u nas tožý vo +/.
*MFB:    a étâ što ?
*MFA:    oj , sâpažok , preles´@w kakajê !
*MFF:    jolâč´kâ .
*MFB:    nu , sâpažok nadâ i nam kupic´ .
*MFA:    vo dze hétkâjê jolkâ vel´kâjê , ostrâjê ?
*MFA:    a hétâ dze ?
*MFA:    étâ voúk na étâm , što li ?
*MFB:    +< most .
*MFF:    gêdymin .
*MFB:    a , hêdymin +...
*MFB:    a xto tam szadzê ?
*MFA:    voúk .
*MFF:    volk .
*MFA:    nu , bo tam žý ž byú les , i hêdémin žý ž +/.
*MFF:    a volk jemu va sne prisnilsê , na gare .
*MFA:    nu .
*MFB:    a étâ što , bašnê hêdéminâsâ ?
*MFA:    ne .
*MFF:    net .
*MFA:    étâ unutry u vežý .
*MFB:    ostrâjê bramâ ?
*MFA:    net .
*MFF:    nu vot , ostrâjê bramâ .
*MFA:    ty dažý v šapkê byla ?
*MFF:    xolâdnâ bylâ .
*MFF:    vot pahonê .
*MFA:    nu étâ ž ani raskazyvâjut , što hétyjê dva (.) l´vy z (.) arlinnymê hâlavamê , pâtamu šta +/.
*MFB:    +< hâlava u vidzê arla , hâlava arla .
*MFA:    +, pâtamu što bohâ ščytajuc´ , daúnej , značýt , l´vom , silâj , a (.) arël , étâ na nebâ on padnjalsê , značýt , vot (.) étâ vot drevnêjê +...
*MFA:    krasivâ .
*MFB:    hdze étâ ?
*MFA:    kascël svjatoj anny , očýn´ krasivâ zložýny z kêrpiča .
*MFB:    zamki +...
*MFB:    što étâ za zamki ?
*MFA:    étâ svadzêbnyjê .
*MFB:    i što jany âznačajuc´ ?
*MFA:    što na úsju žyzn´ zamknulêsê .
*MFB:    italêjê ?
*MFA:    dyk malâ ž neštâ ty vil´nusâ ?
*MFF:    nu , ja zabylâ fâtââparat , kagda my guljalê , u persname tam byl .
*MFB:    iščé byú adzin fâtââparat ?
@End

 

(Stand: 19.01.2024)  | 
Zum Seitananfang scrollen Scroll to the top of the page