fam_mi_30

fam_mi_30

@Begin

@Languages:    hyb, hyru, nan

@Participants:    MFT Migrant, MFA Migrant, MFP Migrant, MFS na, MFI na

@ID:    hyru|fam|MFT|40;|female|central||Migrant|professional||

@ID:    hyb|fam|MFA|54;|female|central||Migrant|secondary||

@ID:    hyru|fam|MFP|44;|male|central||Migrant|professional||

@ID:    nan|fam|MFS|19;|female|peripher||na|secondary||

@ID:    nan|fam|MFI|48;|female|peripher||na|secondary||

@L1 of MFT:    brms

@L1 of MFA:    brms

@L1 of MFP:    brms

@L1 of MFI:    brms

@MT of MFT:    be

@MT of MFA:    be

@MT of MFP:    be+brms

@MT of MFI:    be

@FL of MFT:    brms

@FL of MFA:    brms

@FL of MFP:    brms

@FL of MFI:    brms

@Situation:    Conversation at home

*MFT:    možý , čajku zdzelâjêm ?

*MFA:    ne , spasibâ , ja +/.

*MFT:    pivâ jesc´ s étâj +/.

*MFA:    +, spac´ xaču .

*MFT:    +, s malên´kâj rybkâj .

*MFT:    idzi , stakan´čýk (.) vyp´jêm .

*MFA:    nu pivâ mahu vypêc´ .

*MFP:    xočýš xalodnên´kâjê , xočýš (.) cëplâjê .

*MFP:    čyvo ne , ja ni žadny .

*MFA:    ne .

*MFP:    nu ne , dyk ne .

*MFA:    o , vidzêš , vyhâdnâ muka étâ .

*MFA:    dârahajê ?

*MFA:    kilâhram (.) pa tyšču@w trystâ ?

*MFS:    š´č´as pasmotrým , muka .

*MFI:    šésc´ dzêvic´sot dzesêc´ .

*MFI:    o , šésc´ dzêvic´sot dzesêc´ , pjac´ kilâhram .

*MFA:    nu , šésc´ dzêvic´sot dzesêc´ , sem pačci .

*MFI:    nu , étâ prostâ (.) skidkâ , što šésc´ dzêvjac´sot , tak byla cyna tam try tysêčý .

*MFP:    +< alê vot na č´as ran´šý pajexâlê , étâ bylâ try pracéntâ .

*MFT:    utrâm .

*MFA:    pa nâstajaščýmu , pravdâ ?

*MFT:    da , a kada@w utrâm , a ščas@w dva , s simi da dzêvici .

@End

 

(Stand: 20.04.2022)