fam_mi_30

fam_mi_30

@Begin
@Languages:    hyb, hyru, nan
@Participants:    MFT Migrant, MFA Migrant, MFP Migrant, MFS na, MFI na
@ID:    hyru|fam|MFT|40;|female|central||Migrant|professional||
@ID:    hyb|fam|MFA|54;|female|central||Migrant|secondary||
@ID:    hyru|fam|MFP|44;|male|central||Migrant|professional||
@ID:    nan|fam|MFS|19;|female|peripher||na|secondary||
@ID:    nan|fam|MFI|48;|female|peripher||na|secondary||
@L1 of MFT:    brms
@L1 of MFA:    brms
@L1 of MFP:    brms
@L1 of MFI:    brms
@MT of MFT:    be
@MT of MFA:    be
@MT of MFP:    be+brms
@MT of MFI:    be
@FL of MFT:    brms
@FL of MFA:    brms
@FL of MFP:    brms
@FL of MFI:    brms
@Situation:    Conversation at home
*MFT:    možý , čajku zdzelâjêm ?
*MFA:    ne , spasibâ , ja +/.
*MFT:    pivâ jesc´ s étâj +/.
*MFA:    +, spac´ xaču .
*MFT:    +, s malên´kâj rybkâj .
*MFT:    idzi , stakan´čýk (.) vyp´jêm .
*MFA:    nu pivâ mahu vypêc´ .
*MFP:    xočýš xalodnên´kâjê , xočýš (.) cëplâjê .
*MFP:    čyvo ne , ja ni žadny .
*MFA:    ne .
*MFP:    nu ne , dyk ne .
*MFA:    o , vidzêš , vyhâdnâ muka étâ .
*MFA:    dârahajê ?
*MFA:    kilâhram (.) pa tyšču@w trystâ ?
*MFS:    š´č´as pasmotrým , muka .
*MFI:    šésc´ dzêvic´sot dzesêc´ .
*MFI:    o , šésc´ dzêvic´sot dzesêc´ , pjac´ kilâhram .
*MFA:    nu , šésc´ dzêvic´sot dzesêc´ , sem pačci .
*MFI:    nu , étâ prostâ (.) skidkâ , što šésc´ dzêvjac´sot , tak byla cyna tam try tysêčý .
*MFP:    +< alê vot na č´as ran´šý pajexâlê , étâ bylâ try pracéntâ .
*MFT:    utrâm .
*MFA:    pa nâstajaščýmu , pravdâ ?
*MFT:    da , a kada@w utrâm , a ščas@w dva , s simi da dzêvici .
@End

 

(Stand: 16.03.2023)  |