fam_mi_47

fam_mi_47

@Begin
@Languages:    hyb, rus
@Participants:    MFA Migrant, MFF Town
@ID:    hyb|fam|MFA|54;|female|central||Migrant|secondary||
@ID:    rus|fam|MFF|21;|female|central||Town|secondary||
@L1 of MFA:    brms
@L1 of MFF:    be+ru
@MT of MFA:    be
@MT of MFF:    be
@FL of MFA:    brms
@FL of MFF:    brms
@Situation:    MFA speaks on the phone
*MFA:    nu dobryj večýr vam .
*MFA:    navernâ , na ulêcý ščas@w huljajêcê , s raboty ?
*MFA:    (...) a , kino ?
*MFA:    o , nu dyk ni budu tada@w mišac´ cibe .
*MFA:    a to ja dumâlâ , možý , c´vjatočkê tam dze svaje uxažývâjêš , polêš ?
*MFA:    (...) nu jasnâ , kanešnâ xvatajêt .
*MFA:    a ja idu kak-tâ na toj nidzelê , persname idzët s trécêj smeny , oj , kakoj krasivyj , padcjanutyj , prjamâ ni pêridac´ .
*MFA:    (...) nu vot s trécêj , ranên´kâ on očên´ xx , ja ž u šésc´ , i on užé s trécêj .
*MFA:    nu a patom , možýt , u trécêju i dve nidzelê xadzil , a možýt , i tak .
*MFA:    nu patom , persname prýxadzilâ ž sën´nê , raskazyvâlâ novâsc´ .
*MFA:    nu , ni âtabralê u nijo , pânimajêš , što zdzelâlê , jej (.) kâfêcyént atnjalê .
*MFA:    u nijo byl na to vrémê +...
*MFA:    zavod ni rabotâl , a jej tada@w spravku zdzelâlê cem starym vremênêm .
*MFA:    a ni cem , kada@w jej dalê , kada@w zavod ni rabotâl .
*MFA:    vot , i ú nijo ž byl vysokêj očên´ kâfêcyént .
*MFA:    i kak hljanulê ciper , što takovâ ni mahlo byc´ , i pêrêsmatrelê .
*MFA:    i vot , byl (.) adzin i pijsjat@w s čém-tâ , a stalâ tak (.) nol´ i vosêm .
*MFA:    (...) nu vot , byla pjac´sot tysêč s lišnêm , a stalâ dvescê pisjat@w .
*MFA:    (...) nu a cibe čivo (.) dalê ?
*MFA:    (...) iščo ni dalê , da ?
*MFA:    (...) a da , vsihda roúnâ šysnacýtâhâ , kazdyj raz (.) v adno i vrémê , vot u pânidzel´nêk .
*MFA:    (...) nu , da , da , da , umescê .
*MFA:    za to vrémê i étâ úsë úmescê budzêc´ .
*MFA:    v adnu kuču , da .
*MFA:    (...) nu dvescê pisjat@w , možý , nâbjažyc´ , pâdščytajuc´ .
*MFA:    vidzêš , atkidyvâjut što-tâ , xitrâ , karočý , dzelâjut .
*MFA:    (...) nu kak , mne bylâ tol´kâ pa starâj .
*MFA:    pa to čyslo , pa pervâjê nâjabrja .
*MFA:    (...) iščo otpusk byl .
*MFA:    (...) nu , ni na mnohâ , užé tam polmesêcý bal´šoj rolê ni syhrajê .
*MFA:    (...) a , mên´šyvatâ na mnohâ , pa sravnenêju s écêm .
*MFA:    nu jasnâ .
*MFA:    (...) kak skol´kâ ?
*MFA:    skol´kâ i bylâ .
*MFA:    (...) midsëstrâm dabavêt , nu kanešnâ , da .
*MFA:    (...) nu jasnâ , nu , možýt , našým dzeúkâm neštâ âbiščalê tut , v vidzê prémêjê , tožý bol´šý .
*MFA:    (.) nu , ka dnju mêdrabotnêkâ dalê pa trycýc´ tysêč , a (.) tak iščo âbiščalê (.) što-tâ dabavêc´ .
*MFA:    nu dyk vot , možýt , za ščot étâvâ nimnožkâ prémêjê tada@w , vot v étât mesêc , pervyj , dabavêt .
*MFA:    ni znaju , ani sën´nê pâhavarývâlê tam što-tâ .
*MFA:    nu , persname úžé vnosêt den´hê f strojku ?
*MFA:    (...) strojêccý xatâ ?
*MFA:    nu , sprasi , étâ ž incirésnâ , ty što .
*MFA:    (...) persname netu , dyk ana ves´ céx +...
*MFA:    (...) vo , nu , ana ž da , da .
*MFA:    (...) ne , ne , persname jexâlâ na rabotu sa mnoj utrâm .
*MFA:    a ja ž , étâ , pra što-tâ iščo ž (.) cibe xacelâ pâraskazyvâc´ , pasprašývâc´ .
*MFA:    vyskâčýlâ z hâlavy , patom xx prypomnju .
*MFA:    (...) ne , dyk ana k nam jeslê što , dyk ni xodzêt .
*MFA:    (...) nu , ničo .
*MFA:    a tvaja dzevuškâ (.) narmal´nâ ?
*MFA:    davol´nâ ?
*MFA:    pryvyklâ úžé , da i úsë .
*MFA:    nu , ani úžé , étâ samâjê , tut žyvut , addzel´nâ , da , biz étâj , biz mamy ivonâj .
*MFA:    (...) mâladcy , nu ladnâ .
*MFA:    (...) nu paka , smatri kino , paka .
*MFF:    nu što , kak persname v amerýkê ?
*MFA:    nu davol´nâ , pajexâlê f cyntral´nuju amerýku âddyxac´ .
*MFF:    dyk ana pa intyrnétu kakijê fotkê šlët , navernâ ?
*MFA:    šlët , ana j tady hâvarylâ .
@End

 

(Stand: 20.06.2024)  | 
Zum Seitananfang scrollen Scroll to the top of the page