fam_mi_47

fam_mi_47

@Begin

@Languages:    hyb, rus

@Participants:    MFA Migrant, MFF Town

@ID:    hyb|fam|MFA|54;|female|central||Migrant|secondary||

@ID:    rus|fam|MFF|21;|female|central||Town|secondary||

@L1 of MFA:    brms

@L1 of MFF:    be+ru

@MT of MFA:    be

@MT of MFF:    be

@FL of MFA:    brms

@FL of MFF:    brms

@Situation:    MFA speaks on the phone

*MFA:    nu dobryj večýr vam .

*MFA:    navernâ , na ulêcý ščas@w huljajêcê , s raboty ?

*MFA:    (...) a , kino ?

*MFA:    o , nu dyk ni budu tada@w mišac´ cibe .

*MFA:    a to ja dumâlâ , možý , c´vjatočkê tam dze svaje uxažývâjêš , polêš ?

*MFA:    (...) nu jasnâ , kanešnâ xvatajêt .

*MFA:    a ja idu kak-tâ na toj nidzelê , persname idzët s trécêj smeny , oj , kakoj krasivyj , padcjanutyj , prjamâ ni pêridac´ .

*MFA:    (...) nu vot s trécêj , ranên´kâ on očên´ xx , ja ž u šésc´ , i on užé s trécêj .

*MFA:    nu a patom , možýt , u trécêju i dve nidzelê xadzil , a možýt , i tak .

*MFA:    nu patom , persname prýxadzilâ ž sën´nê , raskazyvâlâ novâsc´ .

*MFA:    nu , ni âtabralê u nijo , pânimajêš , što zdzelâlê , jej (.) kâfêcyént atnjalê .

*MFA:    u nijo byl na to vrémê +...

*MFA:    zavod ni rabotâl , a jej tada@w spravku zdzelâlê cem starym vremênêm .

*MFA:    a ni cem , kada@w jej dalê , kada@w zavod ni rabotâl .

*MFA:    vot , i ú nijo ž byl vysokêj očên´ kâfêcyént .

*MFA:    i kak hljanulê ciper , što takovâ ni mahlo byc´ , i pêrêsmatrelê .

*MFA:    i vot , byl (.) adzin i pijsjat@w s čém-tâ , a stalâ tak (.) nol´ i vosêm .

*MFA:    (...) nu vot , byla pjac´sot tysêč s lišnêm , a stalâ dvescê pisjat@w .

*MFA:    (...) nu a cibe čivo (.) dalê ?

*MFA:    (...) iščo ni dalê , da ?

*MFA:    (...) a da , vsihda roúnâ šysnacýtâhâ , kazdyj raz (.) v adno i vrémê , vot u pânidzel´nêk .

*MFA:    (...) nu , da , da , da , umescê .

*MFA:    za to vrémê i étâ úsë úmescê budzêc´ .

*MFA:    v adnu kuču , da .

*MFA:    (...) nu dvescê pisjat@w , možý , nâbjažyc´ , pâdščytajuc´ .

*MFA:    vidzêš , atkidyvâjut što-tâ , xitrâ , karočý , dzelâjut .

*MFA:    (...) nu kak , mne bylâ tol´kâ pa starâj .

*MFA:    pa to čyslo , pa pervâjê nâjabrja .

*MFA:    (...) iščo otpusk byl .

*MFA:    (...) nu , ni na mnohâ , užé tam polmesêcý bal´šoj rolê ni syhrajê .

*MFA:    (...) a , mên´šyvatâ na mnohâ , pa sravnenêju s écêm .

*MFA:    nu jasnâ .

*MFA:    (...) kak skol´kâ ?

*MFA:    skol´kâ i bylâ .

*MFA:    (...) midsëstrâm dabavêt , nu kanešnâ , da .

*MFA:    (...) nu jasnâ , nu , možýt , našým dzeúkâm neštâ âbiščalê tut , v vidzê prémêjê , tožý bol´šý .

*MFA:    (.) nu , ka dnju mêdrabotnêkâ dalê pa trycýc´ tysêč , a (.) tak iščo âbiščalê (.) što-tâ dabavêc´ .

*MFA:    nu dyk vot , možýt , za ščot étâvâ nimnožkâ prémêjê tada@w , vot v étât mesêc , pervyj , dabavêt .

*MFA:    ni znaju , ani sën´nê pâhavarývâlê tam što-tâ .

*MFA:    nu , persname úžé vnosêt den´hê f strojku ?

*MFA:    (...) strojêccý xatâ ?

*MFA:    nu , sprasi , étâ ž incirésnâ , ty što .

*MFA:    (...) persname netu , dyk ana ves´ céx +...

*MFA:    (...) vo , nu , ana ž da , da .

*MFA:    (...) ne , ne , persname jexâlâ na rabotu sa mnoj utrâm .

*MFA:    a ja ž , étâ , pra što-tâ iščo ž (.) cibe xacelâ pâraskazyvâc´ , pasprašývâc´ .

*MFA:    vyskâčýlâ z hâlavy , patom xx prypomnju .

*MFA:    (...) ne , dyk ana k nam jeslê što , dyk ni xodzêt .

*MFA:    (...) nu , ničo .

*MFA:    a tvaja dzevuškâ (.) narmal´nâ ?

*MFA:    davol´nâ ?

*MFA:    pryvyklâ úžé , da i úsë .

*MFA:    nu , ani úžé , étâ samâjê , tut žyvut , addzel´nâ , da , biz étâj , biz mamy ivonâj .

*MFA:    (...) mâladcy , nu ladnâ .

*MFA:    (...) nu paka , smatri kino , paka .

*MFF:    nu što , kak persname v amerýkê ?

*MFA:    nu davol´nâ , pajexâlê f cyntral´nuju amerýku âddyxac´ .

*MFF:    dyk ana pa intyrnétu kakijê fotkê šlët , navernâ ?

*MFA:    šlët , ana j tady hâvarylâ .

@End

 

(Stand: 20.04.2022)