fam_mi_15

fam_mi_15

@Begin

@Languages:    hybe, hyb, rus

@Participants:    MFF Town, MFV Village, MFA Migrant

@ID:    rus|fam|MFF|21;|female|central||Town|secondary||

@ID:    hybe|fam|MFV|87;|female|central||Village|incomplete/primary||

@ID:    hyb|fam|MFA|54;|female|central||Migrant|secondary||

@L1 of MFF:    be+ru

@L1 of MFV:    be

@L1 of MFA:    brms

@MT of MFF:    be

@MT of MFV:    pl+brms

@MT of MFA:    be

@FL of MFF:    brms

@FL of MFV:    brms+pl

@FL of MFA:    brms

@Situation:    Conversation at home

*MFF:    mne pryslalâ pis´mo pa kamp´´jutârý étâ , nu , persname .

*MFV:    persname ?

*MFF:    da .

*MFV:    nu .

*MFF:    babuškê hâvaru , sto persname pis´mo pryslalâ .

*MFA:    ne , dyk jana pomnêc´ +/.

*MFF:    +< što persname +/.

*MFA:    +, alê bol´nâ jana pânimajêc´ .

*MFA:    nu što , suxijê hétyjê , nja úkusnyjê ?

*MFV:    čaho ?

*MFV:    ne !

*MFA:    dobrâ ?

*MFV:    dobrâ .

*MFA:    nu z´jasi tady paslja .

*MFA:    sody zabylâ usypâc´ , a to jany na kifirý .

*MFV:    a , dyk vo , aha .

*MFA:    jany suxên´kêjê , jak pêrahi .

*MFA:    cjaper možnâ pa kamp´´jutâru kuda xošýš , v amerýku i (.) kuda pisac´ , vo .

*MFA:    domâ sjadziš i pišýš , i (.) nazad čytajêš .

*MFA:    ana šlët , ty čytajêš .

*MFV:    o , o !

*MFA:    vo jak , ni nadâ na počtu pis´mo nasic´ .

*MFV:    tol´kâ +/.

*MFA:    i domâ možnâ za kvarciru zâplacic´ pa kamp´´jutâru , i use dzen´hê , ryšac´ ljubyjê vaprosy , kuda xočýš .

*MFA:    persname svaju persname nâfâtâhrafirâvâlâ , k nam pryšla , sjuda ústavêlâ i v amerýku fâtahrafêjê , i vse pâhljadzelê tam .

*MFV:    nu vo .

*MFA:    ijo@w radnja , vse fâtahrafêjê +/.

*MFV:    a .

*MFA:    ni nadâ (.) mučýccý , pâsylac´ .

@End

 

(Stand: 09.06.2021)