fam_mi_15

fam_mi_15

@Begin
@Languages:    hybe, hyb, rus
@Participants:    MFF Town, MFV Village, MFA Migrant
@ID:    rus|fam|MFF|21;|female|central||Town|secondary||
@ID:    hybe|fam|MFV|87;|female|central||Village|incomplete/primary||
@ID:    hyb|fam|MFA|54;|female|central||Migrant|secondary||
@L1 of MFF:    be+ru
@L1 of MFV:    be
@L1 of MFA:    brms
@MT of MFF:    be
@MT of MFV:    pl+brms
@MT of MFA:    be
@FL of MFF:    brms
@FL of MFV:    brms+pl
@FL of MFA:    brms
@Situation:    Conversation at home
*MFF:    mne pryslalâ pis´mo pa kamp´´jutârý étâ , nu , persname .
*MFV:    persname ?
*MFF:    da .
*MFV:    nu .
*MFF:    babuškê hâvaru , sto persname pis´mo pryslalâ .
*MFA:    ne , dyk jana pomnêc´ +/.
*MFF:    +< što persname +/.
*MFA:    +, alê bol´nâ jana pânimajêc´ .
*MFA:    nu što , suxijê hétyjê , nja úkusnyjê ?
*MFV:    čaho ?
*MFV:    ne !
*MFA:    dobrâ ?
*MFV:    dobrâ .
*MFA:    nu z´jasi tady paslja .
*MFA:    sody zabylâ usypâc´ , a to jany na kifirý .
*MFV:    a , dyk vo , aha .
*MFA:    jany suxên´kêjê , jak pêrahi .
*MFA:    cjaper možnâ pa kamp´´jutâru kuda xošýš , v amerýku i (.) kuda pisac´ , vo .
*MFA:    domâ sjadziš i pišýš , i (.) nazad čytajêš .
*MFA:    ana šlët , ty čytajêš .
*MFV:    o , o !
*MFA:    vo jak , ni nadâ na počtu pis´mo nasic´ .
*MFV:    tol´kâ +/.
*MFA:    i domâ možnâ za kvarciru zâplacic´ pa kamp´´jutâru , i use dzen´hê , ryšac´ ljubyjê vaprosy , kuda xočýš .
*MFA:    persname svaju persname nâfâtâhrafirâvâlâ , k nam pryšla , sjuda ústavêlâ i v amerýku fâtahrafêjê , i vse pâhljadzelê tam .
*MFV:    nu vo .
*MFA:    ijo@w radnja , vse fâtahrafêjê +/.
*MFV:    a .
*MFA:    ni nadâ (.) mučýccý , pâsylac´ .
@End

 

(Stand: 29.05.2024)  | 
Zum Seitananfang scrollen Scroll to the top of the page