fam_mi_49

fam_mi_49

@Begin
@Languages:    hyb, hyru, rus
@Participants:    MFB Migrant, MFA Migrant, MFF Town
@ID:    hyru|fam|MFB|49;|male|central||Migrant|secondary||
@ID:    hyb|fam|MFA|54;|female|central||Migrant|secondary||
@ID:    rus|fam|MFF|21;|female|central||Town|secondary||
@L1 of MFB:    be
@L1 of MFA:    brms
@L1 of MFF:    be+ru
@MT of MFB:    be+brms
@MT of MFA:    be
@MT of MFF:    be
@FL of MFB:    be
@FL of MFA:    brms
@FL of MFF:    brms
@Situation:    Conversation at home
*MFB:    s kâšyvovâ tralejbusy ni iduc´ , rédkâ xodzêc´ .
*MFA:    uhu , rédkâ sën´nê , saúsem , saúsem .
*MFF:    sâkracilê maršruty (.) na letâ .
*MFA:    zato u dražnê tralejbusâú stajic´ (.) bitkom .
*MFB:    +< seú na , étâ samâ , semsêt@w dzivjaty .
*MFB:    v obščým , vstrécêlê , addal .
*MFB:    pajexâú sjudy , tut doúhâ , étâ samâ , patom vylêz tut , vozlê pažarkê , i staju .
*MFB:    aútobus (.) napisâny vosêmsêt vas´moj na âstanoúkê .
*MFB:    adzin prašoú , ni âstânaviúsê .
*MFB:    hljažu , vtaroj , i vtaroj ni âstânaviúsê .
*MFA:    persname sprasilâ +"/.
*MFA:    +" čo@w tut stokâ@w tralejbusâú stajic´ ?
*MFA:    ja hâvaru +"/.
*MFA:    +" rabotâc´ ni xacjat .
*MFB:    sa starâvâ ž uražajê ž âpil´siny , navernâ , da ?
*MFA:    nu u nix žý dva uražajê , staryj , svežýjê .
*MFF:    dva , čytyrê .
*MFB:    i v afrýkê tožý ?
*MFF:    v ispanêjê čityrê razâ , da .
*MFA:    étâ ž marokâ , mârakanskêjê .
*MFF:    nu da .
*MFA:    ani minjajut , drévy écê , nu , écê , uražaj , a ce ne , patom na écêx , patom na écêx .
*MFA:    persname xočýš pâzvanic´ ?
*MFB:    čyvo ?
*MFA:    tak prostâ , daúno ni râzhavarývâú .
*MFB:    a , nu .
*MFA:    kudy jedzêc´ , skokâ@w étâ , kak persname , kak što +...
*MFA:    mne tak nravêccý , jak ty z´ jej havorýš .
*MFB:    nu , dyk ty sama .
*MFA:    aj .
*MFA:    možý , njama domâ , nâbjary .
*MFB:    kak u nix ?
*MFB:    kak ciper ?
*MFB:    dzêvinostâ +/.
*MFA:    šésc´ .
*MFB:    dzêvinostâ šésc´ .
*MFA:    bylâ pisjat@w dva , skol´kâ , sorâk xx ?
*MFA:    bylâ sorâk pjac´ , pisjat@w dva , pisjat@w , stalâ dzêvjanostâ pjac´ .
*MFB:    užo poznâ , jany , mo , spjac´ ?
*MFA:    spjac´ !
*MFA:    u dzevêc´ časoú ?
*MFA:    tokâ@w s raboty pryjexâlê .
*MFB:    ja hâvaru , persname .
*MFA:    a , persname [_/] persname poznâ .
*MFA:    ni spjac´ , any huljajuc´ , xodzêc´ , nu , úsé raúno .
@End

 

(Stand: 16.03.2023)  |