fam_mi_49

fam_mi_49

@Begin

@Languages:    hyb, hyru, rus

@Participants:    MFB Migrant, MFA Migrant, MFF Town

@ID:    hyru|fam|MFB|49;|male|central||Migrant|secondary||

@ID:    hyb|fam|MFA|54;|female|central||Migrant|secondary||

@ID:    rus|fam|MFF|21;|female|central||Town|secondary||

@L1 of MFB:    be

@L1 of MFA:    brms

@L1 of MFF:    be+ru

@MT of MFB:    be+brms

@MT of MFA:    be

@MT of MFF:    be

@FL of MFB:    be

@FL of MFA:    brms

@FL of MFF:    brms

@Situation:    Conversation at home

*MFB:    s kâšyvovâ tralejbusy ni iduc´ , rédkâ xodzêc´ .

*MFA:    uhu , rédkâ sën´nê , saúsem , saúsem .

*MFF:    sâkracilê maršruty (.) na letâ .

*MFA:    zato u dražnê tralejbusâú stajic´ (.) bitkom .

*MFB:    +< seú na , étâ samâ , semsêt@w dzivjaty .

*MFB:    v obščým , vstrécêlê , addal .

*MFB:    pajexâú sjudy , tut doúhâ , étâ samâ , patom vylêz tut , vozlê pažarkê , i staju .

*MFB:    aútobus (.) napisâny vosêmsêt vas´moj na âstanoúkê .

*MFB:    adzin prašoú , ni âstânaviúsê .

*MFB:    hljažu , vtaroj , i vtaroj ni âstânaviúsê .

*MFA:    persname sprasilâ +"/.

*MFA:    +" čo@w tut stokâ@w tralejbusâú stajic´ ?

*MFA:    ja hâvaru +"/.

*MFA:    +" rabotâc´ ni xacjat .

*MFB:    sa starâvâ ž uražajê ž âpil´siny , navernâ , da ?

*MFA:    nu u nix žý dva uražajê , staryj , svežýjê .

*MFF:    dva , čytyrê .

*MFB:    i v afrýkê tožý ?

*MFF:    v ispanêjê čityrê razâ , da .

*MFA:    étâ ž marokâ , mârakanskêjê .

*MFF:    nu da .

*MFA:    ani minjajut , drévy écê , nu , écê , uražaj , a ce ne , patom na écêx , patom na écêx .

*MFA:    persname xočýš pâzvanic´ ?

*MFB:    čyvo ?

*MFA:    tak prostâ , daúno ni râzhavarývâú .

*MFB:    a , nu .

*MFA:    kudy jedzêc´ , skokâ@w étâ , kak persname , kak što +...

*MFA:    mne tak nravêccý , jak ty z´ jej havorýš .

*MFB:    nu , dyk ty sama .

*MFA:    aj .

*MFA:    možý , njama domâ , nâbjary .

*MFB:    kak u nix ?

*MFB:    kak ciper ?

*MFB:    dzêvinostâ +/.

*MFA:    šésc´ .

*MFB:    dzêvinostâ šésc´ .

*MFA:    bylâ pisjat@w dva , skol´kâ , sorâk xx ?

*MFA:    bylâ sorâk pjac´ , pisjat@w dva , pisjat@w , stalâ dzêvjanostâ pjac´ .

*MFB:    užo poznâ , jany , mo , spjac´ ?

*MFA:    spjac´ !

*MFA:    u dzevêc´ časoú ?

*MFA:    tokâ@w s raboty pryjexâlê .

*MFB:    ja hâvaru , persname .

*MFA:    a , persname [_/] persname poznâ .

*MFA:    ni spjac´ , any huljajuc´ , xodzêc´ , nu , úsé raúno .

@End

 

(Stand: 20.04.2022)