fam_mi_89

fam_mi_89

@Begin
@Languages:    hyb, rus
@Participants:    MFF Town, MFH Migrant, MFA Migrant
@ID:    rus|fam|MFF|21;|female|central||Town|secondary||
@ID:    rus|fam|MFH|36;|female|central||Migrant|professional||
@ID:    hyb|fam|MFA|54;|female|central||Migrant|secondary||
@L1 of MFF:    be+ru
@L1 of MFH:    brms
@L1 of MFA:    brms
@MT of MFF:    be
@MT of MFH:    brms
@MT of MFA:    be
@FL of MFF:    brms
@FL of MFH:    brms
@FL of MFA:    brms
@Situation:    Conversation at home (while cooking)
*MFF:    dârahoj tam čaj dlja +...
*MFF:    učityvâjê +/.
*MFH:    étâ ž tam birut +/.
*MFF:    ne , nu da , nu učityvâjê , što tam tožý ž ni [_///] tam ni fantan abslužývânêjê , i tam dažý ni kafé .
*MFH:    pâčimu vtarajê kâcigorêjê nacénâč´nâjê ?
*MFF:    nu da , tam vtarajê nacénâč´nâjê kâcigorêjê .
*MFH:    ani samâjê dâragojê birut , čaji .
*MFH:    ani ni budut , kak našý âfêcyanty hâvarjat +"/.
*MFH:    +" što ja budu za tysêču , za pjac´sot rublej čaj nasic´ ?
*MFH:    ani srazu ú minju , netu .
*MFH:    kakoj +...
*MFH:    tut iš´čë napisânâ , što nadâ ú muku .
*MFH:    ilê rybu , ilê mjasâ v muku iščo abvalêvâc´ , štob (.) cestâ prêlipalâ , vot .
*MFH:    i (.) xač´u skazac´ , što (.) my +...
*MFH:    aj , nu , úžo úsë , xaj budzê biz prypravy , ni trébâ .
*MFH:    što xač´u skazac´ ?
*MFH:    što (.) my dzelâlê , kagda-tâ byla katletâ +...
*MFH:    nu , my bralê +...
*MFH:    u nas karejkâ šla , nu , pâlindvicý , ana ž tak suxajê , mjasâ .
*MFH:    a pâlučjajêccý , adbilâ ivo@w nimnožkâ , nu , štob tak mjahčê , patom v muku i (.) v penu , vzbityjê (.) bilki .
*MFH:    očên´ xârašo .
*MFH:    ano , va-pervyx , za š´čët tavo , što mukoj âbvaljajêccý , ana , pâlindvicý , ni suxajê .
*MFH:    pljus (.) my bilki v xâladzil´nêk stavêlê , patom , nu , tak xârašo vzbivajêš .
*MFH:    i vo imênnâ étâ mjasâ , nu , krasivâ , kada@w bylâ , i vkusnâ .
*MFH:    i (.) écê ž abyčnâ , što +...
*MFH:    nu , hrudzinku , navernâ , kurinuju , ščas@w i v syrê , i v bilkax .
*MFF:    ja včira mjasâ žarêlâ , tak nu , xârašo , nu , na skâvarodkê , tam étâ narmal´nâ .
*MFF:    persname skazalâ +"/.
*MFF:    +" vkusnâ .
*MFF:    xacja ano takojê suxavatâjê pâlučilâs´ , nu , s syrâm .
*MFH:    nu , tam s pripravâj .
*MFF:    ne , ano biz priprav , prostâ (.) v pânirovkê č´uc´ č´uc´ , tonên´kâjê , takajê adbitâjê .
*MFF:    vot étâ takojê file , ja i prostâ grudzinku ljublju , nu , étâ takojê .
*MFH:    ukusnâ čýrnasliú , tvorâhâm , aréxâmê (.) napič´kâmy .
*MFH:    patom tak vylâžýny , jeslê on bal´šoj , i (.) sliúkâmê (.) zality .
*MFH:    očên´ vkusnâ (..) dzelâlê tahda .
*MFH:    slyšýš , nêčivo ni nadâ dažý fâršýravac´ .
*MFH:    možnâ prostâ , kagda vot kurýcu (.) abžarêl , tuda markovku brosêc´ , i to žý samâjê , čêrnasliv .
*MFH:    i (.) vmescê vsë étâ vot , mjasâ nacjanêt čêrnaslivâ .
*MFH:    nu , abyč´nâ (.) hus´ , abyč´nâ vkusnejê v čêrnaslivê .
*MFH:    hus´ (.) suxoj , nu kak +/.
*MFA:    bolêjê suxoj .
*MFH:    na vkus mne utkâ bol´šý nravêccý , hus´ , ni znaju , ana bolêjê takajê .
*MFF:    lučšý , kanešnâ , kurêcý , nu kurêcý ž ni smotrêccý .
*MFA:    zapâx u husê ni takoj vkusnyj .
*MFH:    u husê , nu , travoj , šo any pitajuccý travoj , husê .
*MFH:    muki troxê sypjuc´ , jablâkê , travu , hârbuzy , úsë takojê .
*MFH:    i pâtamu ú ix (.) za š´čët étâvâ takijê +...
*MFH:    čêrnasliv [_/] čêrnasliv pêrêbivajêt zapâx .
*MFH:    i jon , pâluč´ajêccý , takoj nasyš´čêny .
@End

 

(Stand: 19.01.2024)  | 
Zum Seitananfang scrollen Scroll to the top of the page