fam_mi_41

fam_mi_41

@Begin
@Languages:    hyb, rus
@Participants:    MFC Migrant, MFA Migrant
@ID:    rus|fam|MFC|59;|female|central||Migrant|higher||
@ID:    hyb|fam|MFA|54;|female|central||Migrant|secondary||
@L1 of MFC:    be
@L1 of MFA:    brms
@MT of MFC:    be
@MT of MFA:    be
@FL of MFC:    be
@FL of MFA:    brms
@Situation:    Conversation at home
*MFC:    značýt , ana užé ustrajêvâjêccý (.) na rabotu , lâbarantkâj (.) u unêvêrsicet .
*MFC:    lâbarantkâ , étâ , pâmahajêt (.) studzentâm , nêpaladkê s kamp´´jutârâm , pryntârâm i tam , i tak dalêjê .
*MFC:    značýt , tak kak u ijo@w [_///] nekâmu pârýkâmêndavac´ ijo@w , to ana načnët zârabatyvâc´ .
*MFC:    ani s écêm (.) biznêsâm tam vse pamešýny .
*MFA:    ni baiccý ničohâ .
*MFC:    značýt , ana pajexâlâ tuda try hodâ nazad .
*MFC:    ani xacjat (.) kupic´ takoj domêk , štoby byla tam i (..) basejên .
*MFC:    tak , što z´dzes´ ?
*MFC:    bol´šý nêčyvo .
*MFC:    očýn xârašo , mol , pa (.) étâmu samâmu , zvanic´ (.) pa cêlifonu tam , jeslê s štatâ , to cipâ bisplatnyjê cêlifony .
*MFC:    značýt , nu i vsë .
*MFC:    karočý , pâlučylâ ana užé , kak étâ , pravâ na dzesêc´ let , hrant na dzesêc´ prâžyvanêj .
*MFC:    i ciper užé persname bajiccý , što ana +...
*MFC:    kol´ užé ciper ana možýt âbajcis´ biz nivo , ana pišýt .
*MFC:    (..) ty što , ana pervyjê pis´mâ pisalâ vabščé , takijê vazvyšýnyjê , a ciper pašli trudnâscê .
*MFC:    trudnâscê sazdalâ vot étâ dočkâ persname , katorâjê râdzila čytvërtâvâ rybënkâ .
*MFC:    imu pryxodzêccý jej pâmahac´ , sâdziržac´ .
*MFA:    da , u nix žý sâdziržanêjê ni takojê bednâjê , jak u nas .
*MFC:    kanešnâ .
*MFC:    va skokâ@w ty vstajoš ščas@w na rabotu ?
*MFC:    cibe k simi , da ?
*MFA:    u pjac´ .
*MFC:    u pjac ?
*MFA:    u šésc´ .
*MFA:    iščo i na utrâ skokâ@w raboty astavêlâ , i musâr vynêscê , i zaútryk nažarýc´ , i (.) pâscirac´ .
*MFC:    mâladzec .
*MFC:    persname minja udzivljajêt +"/.
*MFC:    +" ničo ni uspelâ zdzelâc´ .
*MFC:    +" a što ž ty dzelâlâ ?
*MFC:    +" f poldvinacýtâvâ lihla .
*MFC:    +" i što ty dzelâlâ , incirésnâ ?
*MFC:    +" oj , ničo ni uspivaju .
@End

 

(Stand: 26.04.2024)  | 
Zum Seitananfang scrollen Scroll to the top of the page