fam_mi_41

fam_mi_41

@Begin

@Languages:    hyb, rus

@Participants:    MFC Migrant, MFA Migrant

@ID:    rus|fam|MFC|59;|female|central||Migrant|higher||

@ID:    hyb|fam|MFA|54;|female|central||Migrant|secondary||

@L1 of MFC:    be

@L1 of MFA:    brms

@MT of MFC:    be

@MT of MFA:    be

@FL of MFC:    be

@FL of MFA:    brms

@Situation:    Conversation at home

*MFC:    značýt , ana užé ustrajêvâjêccý (.) na rabotu , lâbarantkâj (.) u unêvêrsicet .

*MFC:    lâbarantkâ , étâ , pâmahajêt (.) studzentâm , nêpaladkê s kamp´´jutârâm , pryntârâm i tam , i tak dalêjê .

*MFC:    značýt , tak kak u ijo@w [_///] nekâmu pârýkâmêndavac´ ijo@w , to ana načnët zârabatyvâc´ .

*MFC:    ani s écêm (.) biznêsâm tam vse pamešýny .

*MFA:    ni baiccý ničohâ .

*MFC:    značýt , ana pajexâlâ tuda try hodâ nazad .

*MFC:    ani xacjat (.) kupic´ takoj domêk , štoby byla tam i (..) basejên .

*MFC:    tak , što z´dzes´ ?

*MFC:    bol´šý nêčyvo .

*MFC:    očýn xârašo , mol , pa (.) étâmu samâmu , zvanic´ (.) pa cêlifonu tam , jeslê s štatâ , to cipâ bisplatnyjê cêlifony .

*MFC:    značýt , nu i vsë .

*MFC:    karočý , pâlučylâ ana užé , kak étâ , pravâ na dzesêc´ let , hrant na dzesêc´ prâžyvanêj .

*MFC:    i ciper užé persname bajiccý , što ana +...

*MFC:    kol´ užé ciper ana možýt âbajcis´ biz nivo , ana pišýt .

*MFC:    (..) ty što , ana pervyjê pis´mâ pisalâ vabščé , takijê vazvyšýnyjê , a ciper pašli trudnâscê .

*MFC:    trudnâscê sazdalâ vot étâ dočkâ persname , katorâjê râdzila čytvërtâvâ rybënkâ .

*MFC:    imu pryxodzêccý jej pâmahac´ , sâdziržac´ .

*MFA:    da , u nix žý sâdziržanêjê ni takojê bednâjê , jak u nas .

*MFC:    kanešnâ .

*MFC:    va skokâ@w ty vstajoš ščas@w na rabotu ?

*MFC:    cibe k simi , da ?

*MFA:    u pjac´ .

*MFC:    u pjac ?

*MFA:    u šésc´ .

*MFA:    iščo i na utrâ skokâ@w raboty astavêlâ , i musâr vynêscê , i zaútryk nažarýc´ , i (.) pâscirac´ .

*MFC:    mâladzec .

*MFC:    persname minja udzivljajêt +"/.

*MFC:    +" ničo ni uspelâ zdzelâc´ .

*MFC:    +" a što ž ty dzelâlâ ?

*MFC:    +" f poldvinacýtâvâ lihla .

*MFC:    +" i što ty dzelâlâ , incirésnâ ?

*MFC:    +" oj , ničo ni uspivaju .

@End

 

(Stand: 20.04.2022)