fam_mi_80

fam_mi_80

@Begin
@Languages:    rus
@Participants:    MFF Town, MFH Migrant
@ID:    rus|fam|MFF|21;|female|central||Town|secondary||
@ID:    rus|fam|MFH|36;|female|central||Migrant|professional||
@L1 of MFF:    be+ru
@L1 of MFH:    brms
@MT of MFF:    be
@MT of MFH:    brms
@FL of MFF:    brms
@FL of MFH:    brms
@Situation:    Conversation at home
*MFF:    nu , ni ljublju ja étâvâ .
*MFF:    iščé v sadu , kak vspomnju .
*MFH:    nu , v sadu tam (.) s jablâčnâvâ sokâ .
*MFF:    ja ni magu poslê étâvâ domâ pic´ .
*MFF:    navernâ , dažý takoj , ni c´vitnoj , a dažý adzin .
*MFH:    v majo vrémê (.) belyj kraxmal , nimnožkâ pâdc´vičënyj .
*MFH:    u nas , pâluč´ajêccý +/.
*MFF:    ne , nu ja morsy ljublju .
*MFH:    ano u nas vsë vrémê , nu , žydkêjê , žydkêjê .
*MFH:    mamâ u nas vsihda hustoj varylâ .
*MFH:    i pâluč´ajêccý , my ljubilê , ni sil´nâ štob xalodnyj .
*MFH:    pâtamu šta on užé jak sil´nâ xalodnyj , pâstajit , on užé takoj stanovêccý .
*MFH:    a vot takoj , č´uc´-č´uc´ pristynêt , i my (.) ložkâmê jelê .
*MFH:    u nas što dâbavljalê tuda ?
*MFH:    ne , narmal´nâ , my očên´ mnohâ , étâ vot , takimê misâčkâmê , xaču skazac´ .
*MFH:    nu ú nas žý +...
*MFH:    vot skol´kâ ad nas ?
*MFH:    ad nas trycýc´ kilâmetrâú iú´´jê .
*MFH:    tam žý u nas écê , tatary žyvut .
*MFH:    i višnêvâ , kada-tâ@w nâzyvalê u nas mjastéčkâ ["] .
*MFH:    i vot xx tuda +...
*MFH:    kak-tâ babuškâ maja raskazyvâlâ , što +...
*MFH:    nu , tam (.) ani žý čem zânimalês´ ?
*MFH:    u nix u každâvâ byl kak by svoj xx mâgazinčêk .
@New Episode
*MFH:    tam , nâprimer , mjasâ , tam rybâ , tam , naprimêr , kak babulê gâvarilâ , sukno .
*MFH:    pa cem žý vrêminam étâ očên´ cynilâs´ .
*MFH:    ano takojê vot , s nivo šylê verxnjuju étu adzeždu .
*MFH:    ano takojê pramâ (.) vot .
*MFH:    i (.) maja babuškâ , skol´kâ , ni znaju , skol´kâ , možýt , bol´šý , čém pjac´ let , u nas žý bylâ zapâdnâjê bêlarus´ , nu , u panâ služylâ .
*MFF:    nu , našý babulê tožý služylâ .
*MFH:    on byl pryjezžý atkudâ-tâ , râsijanên , ni bêlarus .
*MFF:    i ni paljak ?
*MFH:    vrodzê by (.) ni paljak .
*MFH:    vrodzê by kakoj-tâ râsijanên , babuškâ gâvarilâ .
*MFH:    nu očên´ takoj umnyj mužčinâ byl .
*MFH:    i vot on +...
*MFH:    ja tak pânjala , što ú nivo tam (.) les i zemlê kakijê-tâ bylê .
*MFF:    nu , nu panskêjê .
*MFH:    da , i pâluč´ajêccý +...
*MFH:    a (.) žynêlsê (.) na našýj , vot étâj , ana učicêl´nêcýj (.) bylâ .
*MFH:    nu vot ani žylê , dom takoj byl .
*MFH:    kak babuškâ našý +...
*MFH:    tada@w iščo (.) pol´skâjê cêritorêjê bylâ , i ana hâvarilâ , zloty xx davalê .
*MFH:    kak ana gâvarilâ , dvacýc´ , pa-mojmu .
*MFH:    pjac´ zlotyx xx pud žytâ , étâ šysnacýc´ kilâhram .
*MFH:    a babuškê davalê (.) dvacýc´ za mesêc .
*MFH:    tak étâ možnâ bylâ za čytyrý pudâ zirna kupic´ , étâ očên´ mnogâ .
*MFH:    babuškâ hâvarit , što , pâluč´ajêccý , papâ očên´ ranâ umêr , ani iš´čë malên´kêjê bylê , pêrêxâladzilsê dze-tâ na reč´kê .
*MFH:    z dzedâm , z babuškâj žylê i s macêr´ju , ix trojê bylâ .
*MFH:    staršýjê babuškênâ sistra , babuškâ , iš´čë (.) ú babuškê brat .
*MFH:    babuškâ , navernâ , s trinacýtâvâ , brat s šysnacýtâvâ , a babâ persname ilê s adzinâcýtâvâ +...
*MFH:    tysêč´ý dzêvicsot +/.
*MFF:    panjatnâ .
*MFH:    vo , i , pâluč´ajêccý , babuškâ iš´čë xx bylâ , tak ana hâvarilâ +...
*MFH:    v školê (.) tri klasâ zakončêlâ .
*MFH:    pol´skâj školy , ana tol´kâ na pol´skâm .
*MFH:    nu , ana na pol´skâm (.) svaju ros´pês´ stavêlâ .
@End

 

(Stand: 19.01.2024)  | 
Zum Seitananfang scrollen Scroll to the top of the page