fam_mi_13

fam_mi_13

@Begin

@Languages:    hyb, hyru, nan

@Participants:    MFT Migrant, MFP Migrant, MFX na, MFA Migrant

@ID:    hyru|fam|MFT|40;|female|central||Migrant|professional||

@ID:    hyru|fam|MFP|44;|male|central||Migrant|professional||

@ID:    nan|fam|MFX|48;|female|peripher||na|secondary||

@ID:    hyb|fam|MFA|54;|female|central||Migrant|secondary||

@L1 of MFT:    brms

@L1 of MFP:    brms

@L1 of MFA:    brms

@MT of MFT:    be

@MT of MFP:    be+brms

@MT of MFA:    be

@FL of MFT:    brms

@FL of MFP:    brms

@FL of MFA:    brms

@Situation:    Conversation at home (while eating)

*MFT:    a u persname s persname takajê banê , tam dva [_//] try čýlavekâ zaxod´zêc´ , da@k +/.

*MFP:    u dva étaža ?

*MFP:    ilê try ?

*MFX:    ad´zin , no udavol´stvêjê na try .

*MFT:    persname , daj mne von tu tarélku (.) s salatâm .

*MFT:    vy pâtključylêsê , v sajt vašli , âdnaklasnêkê ["] tam ?

*MFX:    net iščo .

*MFT:    a ja užé padselâ .

*MFX:    nu i kak ?

*MFT:    minja ž užé našli .

*MFX:    ty što ?

*MFT:    persname , u cibja kahda (.) kamp´´jutâr , étâ , zârabotâjêt na âdnaklasnêkê ["] , ty ž tožý možýš (.) paslac´ kuda-nibudz´ .

@New Episode

*MFT:    a ja pâslala u svaju tožý , kak ja nâzyvaju +/.

*MFX:    sajt âdnaklasnêkê ["] ?

*MFX:    tak i nâzyvajêccý ?

*MFT:    da .

*MFT:    ja ž paslalâ u (.) xabzu , âkad´zemêju svaju , u vicêbsk .

*MFT:    nu tam (.) ja smatru , tak in´cirésnâ , kstacê .

*MFT:    persname mne atkryú , tam i fâtahrafêjê jesc´ .

*MFA:    znajêš kavo ?

*MFT:    ne , dyk ja nêkavo ni znalâ .

*MFA:    aaa .

@New Episode

*MFT:    nu adna , ni s majej hrupy , da .

*MFT:    nu ja vot vam râskažu .

*MFT:    ana , étâ , na vyšyval´ščýcu učylâs´ .

*MFT:    ja na zakrojščýcu , anâ na vyšyval´ščýcu .

*MFT:    nu , a ja ž ni znalâ , što vot kahda k nej zahljadyvâjêš , tam pra nijo +/.

*MFA:    uhu .

*MFT:    što (.) u nijo âtražajêccý tam kak hoscê .

*MFT:    nu ladnâ , praxod´zêt vrémê , tam čérýz nid´zelju ja hâvaru +"/.

*MFT:    +" persname , atkroj sajt , nu , pâsmatry na +/.

*MFP:    a ty pâzvanilâ jej ?

*MFT:    karočý , ana pišýt mne .

*MFA:    +< ana uhled´zêlâ cibja i pišýt ?

*MFT:    akazyvâjêccý , što ja vot zâxadzilâ k nej , vot zâxad´zilâ +...

*MFT:    ja dumâju , što-tâ znakomâjê , persname persname .

*MFT:    ana učylâsê na vyšyval´ščýcu , nu , my s´ nej u lepêlê zakančývâlê školu .

*MFT:    a ana pišýt , nu , cipâ +...

*MFT:    +" my znakomy ?

*MFP:    a ty jej pâzvanilâ ?

*MFT:    net .

*MFT:    ja jej patom nâpisalâ , što my , akazyvâjêccý +...

*MFT:    nu , ja jej nâpisalâ , što +...

*MFT:    +" da , persname , ja cibja pomnju , da .

*MFT:    ana žyvët v minskê .

*MFA:    a , v minskê !

*MFT:    v minskê .

*MFT:    nu , u nijo fâtagrafêjê byla (.) tam .

*MFT:    vot ani ž fâtahrafêju u zastaúku , ja tožý svaju tam (.) zastavêlâ .

*MFX:    da ty što ?

*MFT:    nu , ja ž tam +/.

*MFP:    vot kakajê tut madél´ .

@New Episode

*MFT:    da , ja ž tam na rabocê , nu +/.

*MFA:    š´´ju za mašynkâj .

*MFT:    ne .

*MFA:    ne ?

*MFT:    a tam vot persname mne zâstaúljaú , dva [_//] dvojê sutâk ni moh (.) zasunuc´ tuda .

*MFT:    a tam patom , kahda ana užé , vys´vêcêls´ +"/.

*MFT:    +" nâpišycê , hd´ze , kahda , kakojê vrémê .

*MFT:    nu cipâ +...

*MFT:    ja hâvaru +"/.

*MFT:    +" nu , persname , pišy , takoj ta hod , na rabocê .

*MFT:    a u étâj persname bylâ +...

*MFT:    nu šob vy dumâlê ?

*MFT:    sjadzic´ na kamnjax , na fonê morâ .

*MFT:    napisânâ +"/.

*MFT:    +" otdyx va francýjê , kanny .

*MFA:    vo !

*MFT:    a ja dumâju , nu blin , nu znaju étu persname .

*MFA:    kalxoznêcý u kanâx .

*MFT:    nu .

*MFX:    nu čo@w jej pisac´ , što ana na rabocê +/.

*MFT:    nu , a ja ž (.) znaju , što my s´ nej zakančývâlê +/.

*MFX:    +, v direvnê čerëmuškê .

*MFT:    ne , nu ana byla s sâmaho lepêlê , étâ ja z d´ziréúnê .

*MFT:    nu ana učylâs´ na vyšyval´ščýcu .

*MFT:    nu ja pomnju , što ana ujexâlâ v minsk pa râsprýdzilenêju .

*MFT:    a ja vot zalezlâ prostâ na ijo@w sajt .

*MFT:    persname tam zalez , pâsmatrél .

*MFT:    tam u nijo druz´ja takijê , baksëry kakijê-tâ , nu , klëvyjê takijê .

*MFT:    my tol´kâ zalezlê , pâsmatrélê .

*MFT:    akazyvâjêccý , jeslê my zalazêm , da , čéj-tâ (.) vot pasmotrým , značýt , ty hosc´ .

*MFT:    i ka mne kakajê-tâ dzevuškâ zalazêlâ , s izrajêlê .

*MFT:    a (.) persname hâvaryt +"/.

*MFT:    +" mamâ , u cibja bylê hoscê .

*MFT:    nu , na majom sajcê .

*MFT:    nu , ja pâsmatrélâ , z izrajêlê , trycýc´ adzin hod .

*MFX:    a sajt u cibja pad kakim imênêm atkryt ?

*MFT:    na persname , nu ja ž ni umeju rabotâc´ .

*MFT:    ladnâ , patom ja prošly raz +"/.

*MFT:    +" persname , zâhljani , možý , tam dabavêlês´ s učylêščý chto-nibudz´ .

*MFT:    nu ja nêkavo ni uznaju .

*MFT:    ja hâvaru +"/.

*MFT:    +" persname , nâpišy étâj persname .

*MFT:    ana mne dva sâabščénêjê pryslalâ .

*MFT:    +" my znakomy ?

*MFT:    vapros +".

*MFT:    a patom +"/.

*MFT:    +" jeslê ni znakomy , to (.) možým pâznakomêccý .

*MFT:    ja persname hâvaru xx +"/.

*MFT:    +" nu , pišy +...

@New Episode

*MFT:    pervy raz ni dašlo , nu pašlo , da .

*MFT:    vot (.) v subotu ja hâvaru +"/.

*MFT:    +" persname , atkroj , pâsmatry .

*MFT:    étâ persname apjac´ mne pišýt , nu , ana sama inêcyatâr .

*MFT:    +" da , vsë-taki ja [_/] nu , ja cibja , nu , znaju , nâpišy , ja pišu , što xârašo , ja , étâ , rabotâju v minskê , členâm švejnâj mâscirskoj , v rajonê âftâzavodâ .

*MFT:    ja pišu , što rabotâju pa spêcyal´nâscê , a pomnju , ty (.) zakančývâlâ na (.) vyšyval´ščýcu .

*MFT:    včyra ja persname hâvaru +"/.

*MFT:    +" persname , nu zâhljani , vdruh mne xto pryslaú .

*MFT:    točnâ .

*MFX:    ljud´zê padsažývâjuccý na étâ tak .

*MFT:    da .

*MFT:    pišýt étâ persname +"/.

*MFT:    +" persname , pryvet , ja cibja pomnju .

*MFT:    +" ja rabotâju (..) v âtyl´je , u rajonê âútâzavodâ .

*MFX:    ty što ?

*MFT:    +" na ulêcý sidovâ , šésc´ .

*MFA:    na sidovâ , vo rjadâm .

*MFX:    ty što ?

*MFT:    +" na mêxavyx izdzelêjêx .

*MFA:    tam tol´kâ dva .

*MFT:    +" davaj vstrécêmsê .

*MFA:    <dve švii>["] , ja ž tuda inahda xad´zilâ .

*MFT:    +< i zâpisalâ svoj +...

*MFT:    +" ja žyvu u čyžovkê , u minja sim´´ja , syn .

*MFT:    +" synu dvacýc´ dva hodâ , pryšol s armêjê .

*MFT:    ana mne nâpisalâ .

*MFA:    vo , persname xx addaš .

*MFT:    ja dumâju , ničo@w , nu ja paka ni zvanilâ , étâ včyra vot .

*MFT:    a mne tak xacelâs´ .

*MFT:    +" persname hâvaru ["-"] pâsmatry , mne tak panravêlâs´ .

*MFP:    +< persname , ty ni zabylâ nomêr cêlifonâ ?

*MFT:    persname , ja patom pâzvanju .

@End

 

(Stand: 20.04.2022)