fam_mi_22

fam_mi_22

@Begin
@Languages:    hyb, rus
@Participants:    MFA Migrant, MFF Town, MFC Migrant
@ID:    hyb|fam|MFA|54;|female|central||Migrant|secondary||
@ID:    rus|fam|MFF|21;|female|central||Town|secondary||
@ID:    rus|fam|MFC|59;|female|central||Migrant|higher||
@L1 of MFA:    brms
@L1 of MFF:    be+ru
@L1 of MFC:    be
@MT of MFA:    be
@MT of MFF:    be
@MT of MFC:    be
@FL of MFA:    brms
@FL of MFF:    brms
@FL of MFC:    be
@Situation:    Conversation at home
*MFA:    étâ nam .
*MFF:    a vy tožý budzêcê kofê ?
*MFA:    da , krépkêj xx ni p´´jom , srédnê takoj , narmal´nâ .
*MFC:    ja , étâ samâjê , v dziréúnê byla , s saboj (.) vzjalâ litâr mâlaka , ni vypêlâ .
*MFA:    persname vëz zhuščonku , ni davëz .
*MFA:    u pâzaprošlâjê vâskrysen´jê .
*MFA:    pâzvaniú , što budzêt jexâc´ , i xx , étâ samâjê , pa šésc´ tycêč .
*MFA:    ja hâvaru +"/.
*MFA:    +" nu , nu , prýxvaci mne .
*MFA:    dy , étâ samajê , dy ja hâvaru +"/.
*MFA:    +" nu dobrâ , vaz´mi .
*MFA:    bo ja da hétâhâ bralâ vračyxê , bo ana pâprasilâ .
*MFA:    i (.) sibe astavêlâ , nu , ja sabe ni âstaúljalâ , a v adno âddzilenêjê , u tojê , hdze rabotâlâ , zânisla pa pol-litrâ , i (.) u druhojê .
*MFA:    vot .
*MFA:    dyk , étâ samâjê , a persname astavêlâ , što nadâ patom jexâc´ , vozlê ciatrâ ú jaho zabrac´ , a sama pašla na bajkal´skuju .
*MFA:    a toj pâzvaniú , što ad hlubokâhâ atjexâlê i pâlamaúsê aútobus .
*MFC:    a !
*MFA:    i ni pryjedzêc´ u minsk .
*MFA:    (..) a u vas na rabocê jakijê-nibudz´ novyjê salaty tam , možý , robêc´ ?
*MFA:    čujêš ?
*MFC:    a xto ix znajêt , što-tâ u nas vabščé .
*MFA:    dužý smačnyjê pranêkê , paprobyvâlâ , ú <haračým chlebê>["] kupilâ i mne panravêlêsê , lučýk ["] nâzyvajuccý .
*MFC:    ni znaju , našý nixto ni čém ni +/.
*MFA:    (..) u nas jak zâvjaduc´ cemu +...
*MFA:    nu (.) z hrybamê mne panravêúsê tožý salat , dze (.) kurýcý , ânanas .
*MFA:    dyk i my ž kupljajêm , u nas žý nima , écêx , hryboú svaix , a sa svaimê , oj !
*MFC:    a sa svaix +...
*MFC:    imênnâ kakijê , varënyi ?
*MFA:    +< nu , sušonyjê , âtvarnyjê .
*MFC:    a , sušonyjê ?
*MFA:    +< ne , sušonyjê dy âtvarnyjê .
*MFA:    patom zapâx taki , znajêš , jak byú u étym salacê .
*MFA:    a étâ ž tol´kâ šýmpin´jony , da .
*MFA:    a šampin´jony ž njaúkusnâ paxnuc´ .
*MFC:    f prošlâm hadu ne bylâ hryboú , značýt , v étâm hadu +/.
*MFA:    nu i ú cibja suxix ni bylo ni hramâ ?
*MFA:    troxu bylo .
*MFC:    u mjane pâzaprošlym .
*MFC:    ja tady dva kilâhramâ nâsušylâ , suxix imênnâ , dyk ani u minja iščo i ciper čuc´-čuc´ ližat , nadâ paprobyvâc´ .
*MFC:    pryjedzêš ka mne , nu , ja u otpusku budu .
*MFA:    pryjedzêm i k persname nadâ , nu , persname ž jaščé u banju zave .
@End

 

(Stand: 19.01.2024)  | 
Zum Seitananfang scrollen Scroll to the top of the page