fam_mi_22

fam_mi_22

@Begin

@Languages:    hyb, rus

@Participants:    MFA Migrant, MFF Town, MFC Migrant

@ID:    hyb|fam|MFA|54;|female|central||Migrant|secondary||

@ID:    rus|fam|MFF|21;|female|central||Town|secondary||

@ID:    rus|fam|MFC|59;|female|central||Migrant|higher||

@L1 of MFA:    brms

@L1 of MFF:    be+ru

@L1 of MFC:    be

@MT of MFA:    be

@MT of MFF:    be

@MT of MFC:    be

@FL of MFA:    brms

@FL of MFF:    brms

@FL of MFC:    be

@Situation:    Conversation at home

*MFA:    étâ nam .

*MFF:    a vy tožý budzêcê kofê ?

*MFA:    da , krépkêj xx ni p´´jom , srédnê takoj , narmal´nâ .

*MFC:    ja , étâ samâjê , v dziréúnê byla , s saboj (.) vzjalâ litâr mâlaka , ni vypêlâ .

*MFA:    persname vëz zhuščonku , ni davëz .

*MFA:    u pâzaprošlâjê vâskrysen´jê .

*MFA:    pâzvaniú , što budzêt jexâc´ , i xx , étâ samâjê , pa šésc´ tycêč .

*MFA:    ja hâvaru +"/.

*MFA:    +" nu , nu , prýxvaci mne .

*MFA:    dy , étâ samajê , dy ja hâvaru +"/.

*MFA:    +" nu dobrâ , vaz´mi .

*MFA:    bo ja da hétâhâ bralâ vračyxê , bo ana pâprasilâ .

*MFA:    i (.) sibe astavêlâ , nu , ja sabe ni âstaúljalâ , a v adno âddzilenêjê , u tojê , hdze rabotâlâ , zânisla pa pol-litrâ , i (.) u druhojê .

*MFA:    vot .

*MFA:    dyk , étâ samâjê , a persname astavêlâ , što nadâ patom jexâc´ , vozlê ciatrâ ú jaho zabrac´ , a sama pašla na bajkal´skuju .

*MFA:    a toj pâzvaniú , što ad hlubokâhâ atjexâlê i pâlamaúsê aútobus .

*MFC:    a !

*MFA:    i ni pryjedzêc´ u minsk .

*MFA:    (..) a u vas na rabocê jakijê-nibudz´ novyjê salaty tam , možý , robêc´ ?

*MFA:    čujêš ?

*MFC:    a xto ix znajêt , što-tâ u nas vabščé .

*MFA:    dužý smačnyjê pranêkê , paprobyvâlâ , ú <haračým chlebê>["] kupilâ i mne panravêlêsê , lučýk ["] nâzyvajuccý .

*MFC:    ni znaju , našý nixto ni čém ni +/.

*MFA:    (..) u nas jak zâvjaduc´ cemu +...

*MFA:    nu (.) z hrybamê mne panravêúsê tožý salat , dze (.) kurýcý , ânanas .

*MFA:    dyk i my ž kupljajêm , u nas žý nima , écêx , hryboú svaix , a sa svaimê , oj !

*MFC:    a sa svaix +...

*MFC:    imênnâ kakijê , varënyi ?

*MFA:    +< nu , sušonyjê , âtvarnyjê .

*MFC:    a , sušonyjê ?

*MFA:    +< ne , sušonyjê dy âtvarnyjê .

*MFA:    patom zapâx taki , znajêš , jak byú u étym salacê .

*MFA:    a étâ ž tol´kâ šýmpin´jony , da .

*MFA:    a šampin´jony ž njaúkusnâ paxnuc´ .

*MFC:    f prošlâm hadu ne bylâ hryboú , značýt , v étâm hadu +/.

*MFA:    nu i ú cibja suxix ni bylo ni hramâ ?

*MFA:    troxu bylo .

*MFC:    u mjane pâzaprošlym .

*MFC:    ja tady dva kilâhramâ nâsušylâ , suxix imênnâ , dyk ani u minja iščo i ciper čuc´-čuc´ ližat , nadâ paprobyvâc´ .

*MFC:    pryjedzêš ka mne , nu , ja u otpusku budu .

*MFA:    pryjedzêm i k persname nadâ , nu , persname ž jaščé u banju zave .

@End

 

(Stand: 20.04.2022)