fam_mi_5

fam_mi_5

@Begin
@Languages:    hyb, rus
@Participants:    MFF Town, MFA Migrant, MFH Migrant
@ID:    rus|fam|MFF|21;|female|central||Town|secondary||
@ID:    hyb|fam|MFA|54;|female|central||Migrant|secondary||
@ID:    rus|fam|MFH|36;|female|central||Migrant|professional||
@L1 of MFF:    be+ru
@L1 of MFA:    brms
@L1 of MFH:    brms
@MT of MFF:    be
@MT of MFA:    be
@MT of MFH:    brms
@FL of MFF:    brms
@FL of MFA:    brms
@FL of MFH:    brms
@Situation:    Conversation at home
*MFF:    akno pastavêlê , ni padxodzêt .
*MFA:    ne , on rabotâjêt na oknâx , dyk , možý , kamu ni pâdašlo .
*MFA:    karočý , z´ jaje hrošý ni trébujut .
*MFF:    a .
*MFA:    jak by na xaljavu pastavêlê .
*MFF:    a tak cipâ (.) savmesnâjê ?
*MFA:    +< a tak mahli trébâvâc´ platu .
*MFF:    persname , ni trohâj .
*MFF:    ana mahla skazac´ +"/.
*MFF:    +" a mne i starâjê narmal´nâ .
*MFA:    ana i skazalâ , persname , ni ana .
*MFA:    ana maúčyc´ , jej usë raúno , a persname skazaú +"/.
*MFA:    +" mne ano ni nadâ .
*MFA:    ni ponêlâ , ty u nas sidziš ?
*MFA:    ja ni slyšu , ja úsë ždu , ždu .
*MFH:    ja šmotkê vo pryneslâ .
*MFA:    ja čulâ .
*MFH:    pâtamu šta (.) on +"/.
*MFH:    +" zavtrâ ja kuda-tâ pajdu .
*MFH:    ja hâvarju +"/.
*MFH:    +" ano ni vysâxnêt .
*MFH:    +" pajdu k cëcê persname .
*MFH:    hâvarju +".
*MFA:    ne , kanešnâ , tolstâjê .
*MFA:    dze ž ty budzêš étâ +...
*MFA:    ni nadâ scirac´ .
*MFH:    ja vsë pâsciralâ .
*MFA:    ja von v našým ékanomê , ano tam takojê narmal´nâjê mylâ .
*MFF:    (...) nêčivo ni zdelâjêccý ?
*MFA:    ne , ničohâ ni zdzelâjêccý , prostâ peny bol´šý .
*MFA:    ja ž nasilâ u étu samuju , u scirku , kahda xadzilâ .
*MFA:    ana skazalâ tada@w +"/.
*MFA:    +" ničohâ , tol´kâ peny mnohâ .
*MFA:    što nam pastavêc´ ?
*MFA:    xlopâk ?
*MFA:    xlopâk na sorâk .
*MFA:    (...) a ja tam sjažu adna , skučaju , úsë ždu , kali ty prydzêš .
*MFA:    ty pryšla cixon´kâ .
*MFA:    (...) ja prydumâlâ , jak pajedu ja .
*MFA:    nu skazalê ž mne .
*MFA:    pryslalê užé pis´mo , što pucëúkâ budzêt vydzêlênâ u aprélê , tol´kâ dalžna čyslâ +...
*MFA:    dyk ja dumâju , samy aprél´ , samâjê visna .
*MFA:    ty budzêš u dzjaréúnju jezdzêc´ ?
*MFA:    kali tut tabe ?
*MFA:    nadâ mne babu persname nanjac´ .
*MFA:    úsë raúno ž jana persname njan´čýc´ , persname každâjê utrâ jescê varýc´ .
*MFA:    i misâčku kaškê vo prýnjasec´ babê u poladzinâcýtâhâ .
*MFA:    jana ran´šý , čém poladzinâcýtâhâ , ni ustajec´ .
*MFH:    +< da , a ja kali zâbjahu .
*MFA:    da , a nekâlê , va vrémê vyxadnyx , subotâ , vâskrysen´jê , ty prýnjaseš .
*MFH:    što vy tam užé vjažýcê ?
*MFA:    a vot byli nitkê , vo jakijê dzjašovyjê , dyk ja bêzrukaúku .
*MFH:    oj , u vas cirpenêjê jesc´ .
*MFH:    ja tol´kê naski mahu svjazac´ , bol´šý nêčivo .
*MFA:    a ja nââbarot , naski ljanjusê .
*MFA:    tabe vrémê malâ , kanešnâ .
*MFA:    u minja ž vo ciper vrémê jesc´ .
*MFH:    +< ne , malym vjazalâ , ščas@w ničohâ ni vjažu .
*MFA:    vo solnêčnâ , pavesêš , dyk i vysâxnuc´ da večýrâ (.) šmotkê .
*MFH:    nu , pahodâ nêčyvo , možý , patom s malymê kuda sxodzêm .
*MFA:    da , tvai malyjê bol´šýjê , dyk nadâ (.) tabe kuda-nibudz´ s´jezdzêc´ .
*MFA:    kudy-nibudz´ možnâ i prâhuljaccý .
*MFA:    jak našý vo jaščé malajê , dyk xaj sjadzic´ domâ .
*MFF:    a ciplo na ulêcý ?
*MFA:    ne , vecêr .
*MFA:    a sutra , dyk vabščé byl bal´šoj .
*MFA:    kakojê xarošýjê kino idzët , tam kamenskâjê ihrajêc´ , ["] .
@End
(Stand: 23.11.2023)  | 
Zum Seitananfang scrollen Scroll to the top of the page