fam_mi_5

fam_mi_5

@Begin

@Languages:    hyb, rus

@Participants:    MFF Town, MFA Migrant, MFH Migrant

@ID:    rus|fam|MFF|21;|female|central||Town|secondary||

@ID:    hyb|fam|MFA|54;|female|central||Migrant|secondary||

@ID:    rus|fam|MFH|36;|female|central||Migrant|professional||

@L1 of MFF:    be+ru

@L1 of MFA:    brms

@L1 of MFH:    brms

@MT of MFF:    be

@MT of MFA:    be

@MT of MFH:    brms

@FL of MFF:    brms

@FL of MFA:    brms

@FL of MFH:    brms

@Situation:    Conversation at home

*MFF:    akno pastavêlê , ni padxodzêt .

*MFA:    ne , on rabotâjêt na oknâx , dyk , možý , kamu ni pâdašlo .

*MFA:    karočý , z´ jaje hrošý ni trébujut .

*MFF:    a .

*MFA:    jak by na xaljavu pastavêlê .

*MFF:    a tak cipâ (.) savmesnâjê ?

*MFA:    +< a tak mahli trébâvâc´ platu .

*MFF:    persname , ni trohâj .

*MFF:    ana mahla skazac´ +"/.

*MFF:    +" a mne i starâjê narmal´nâ .

*MFA:    ana i skazalâ , persname , ni ana .

*MFA:    ana maúčyc´ , jej usë raúno , a persname skazaú +"/.

*MFA:    +" mne ano ni nadâ .

*MFA:    ni ponêlâ , ty u nas sidziš ?

*MFA:    ja ni slyšu , ja úsë ždu , ždu .

*MFH:    ja šmotkê vo pryneslâ .

*MFA:    ja čulâ .

*MFH:    pâtamu šta (.) on +"/.

*MFH:    +" zavtrâ ja kuda-tâ pajdu .

*MFH:    ja hâvarju +"/.

*MFH:    +" ano ni vysâxnêt .

*MFH:    +" pajdu k cëcê persname .

*MFH:    hâvarju +".

*MFA:    ne , kanešnâ , tolstâjê .

*MFA:    dze ž ty budzêš étâ +...

*MFA:    ni nadâ scirac´ .

*MFH:    ja vsë pâsciralâ .

*MFA:    ja von v našým ékanomê , ano tam takojê narmal´nâjê mylâ .

*MFF:    (...) nêčivo ni zdelâjêccý ?

*MFA:    ne , ničohâ ni zdzelâjêccý , prostâ peny bol´šý .

*MFA:    ja ž nasilâ u étu samuju , u scirku , kahda xadzilâ .

*MFA:    ana skazalâ tada@w +"/.

*MFA:    +" ničohâ , tol´kâ peny mnohâ .

*MFA:    što nam pastavêc´ ?

*MFA:    xlopâk ?

*MFA:    xlopâk na sorâk .

*MFA:    (...) a ja tam sjažu adna , skučaju , úsë ždu , kali ty prydzêš .

*MFA:    ty pryšla cixon´kâ .

*MFA:    (...) ja prydumâlâ , jak pajedu ja .

*MFA:    nu skazalê ž mne .

*MFA:    pryslalê užé pis´mo , što pucëúkâ budzêt vydzêlênâ u aprélê , tol´kâ dalžna čyslâ +...

*MFA:    dyk ja dumâju , samy aprél´ , samâjê visna .

*MFA:    ty budzêš u dzjaréúnju jezdzêc´ ?

*MFA:    kali tut tabe ?

*MFA:    nadâ mne babu persname nanjac´ .

*MFA:    úsë raúno ž jana persname njan´čýc´ , persname každâjê utrâ jescê varýc´ .

*MFA:    i misâčku kaškê vo prýnjasec´ babê u poladzinâcýtâhâ .

*MFA:    jana ran´šý , čém poladzinâcýtâhâ , ni ustajec´ .

*MFH:    +< da , a ja kali zâbjahu .

*MFA:    da , a nekâlê , va vrémê vyxadnyx , subotâ , vâskrysen´jê , ty prýnjaseš .

*MFH:    što vy tam užé vjažýcê ?

*MFA:    a vot byli nitkê , vo jakijê dzjašovyjê , dyk ja bêzrukaúku .

*MFH:    oj , u vas cirpenêjê jesc´ .

*MFH:    ja tol´kê naski mahu svjazac´ , bol´šý nêčivo .

*MFA:    a ja nââbarot , naski ljanjusê .

*MFA:    tabe vrémê malâ , kanešnâ .

*MFA:    u minja ž vo ciper vrémê jesc´ .

*MFH:    +< ne , malym vjazalâ , ščas@w ničohâ ni vjažu .

*MFA:    vo solnêčnâ , pavesêš , dyk i vysâxnuc´ da večýrâ (.) šmotkê .

*MFH:    nu , pahodâ nêčyvo , možý , patom s malymê kuda sxodzêm .

*MFA:    da , tvai malyjê bol´šýjê , dyk nadâ (.) tabe kuda-nibudz´ s´jezdzêc´ .

*MFA:    kudy-nibudz´ možnâ i prâhuljaccý .

*MFA:    jak našý vo jaščé malajê , dyk xaj sjadzic´ domâ .

*MFF:    a ciplo na ulêcý ?

*MFA:    ne , vecêr .

*MFA:    a sutra , dyk vabščé byl bal´šoj .

*MFA:    kakojê xarošýjê kino idzët , tam kamenskâjê ihrajêc´ , ["] .

@End

(Stand: 09.06.2021)