fam_mi_5

fam_mi_5

@Begin @Languages:    hyb, rus @Participants:    MFF Town, MFA Migrant, MFH Migrant @ID:    rus|fam|MFF|21;|female|central||Town|secondary|| @ID:    hyb|fam|MFA|54;|female|central||Migrant|secondary|| @ID:    rus|fam|MFH|36;|female|central||Migrant|professional|| @L1 of MFF:    be+ru @L1 of MFA:    brms @L1 of MFH:    brms @MT of MFF:    be @MT of MFA:    be @MT of MFH:    brms @FL of MFF:    brms @FL of MFA:    brms @FL of MFH:    brms @Situation:    Conversation at home *MFF:    akno pastavêlê , ni padxodzêt . *MFA:    ne , on rabotâjêt na oknâx , dyk , možý , kamu ni pâdašlo . *MFA:    karočý , z´ jaje hrošý ni trébujut . *MFF:    a . *MFA:    jak by na xaljavu pastavêlê . *MFF:    a tak cipâ (.) savmesnâjê ? *MFA:    +< a tak mahli trébâvâc´ platu . *MFF:    persname , ni trohâj . *MFF:    ana mahla skazac´ +"/. *MFF:    +" a mne i starâjê narmal´nâ . *MFA:    ana i skazalâ , persname , ni ana . *MFA:    ana maúčyc´ , jej usë raúno , a persname skazaú +"/. *MFA:    +" mne ano ni nadâ . *MFA:    ni ponêlâ , ty u nas sidziš ? *MFA:    ja ni slyšu , ja úsë ždu , ždu . *MFH:    ja šmotkê vo pryneslâ . *MFA:    ja čulâ . *MFH:    pâtamu šta (.) on +"/. *MFH:    +" zavtrâ ja kuda-tâ pajdu . *MFH:    ja hâvarju +"/. *MFH:    +" ano ni vysâxnêt . *MFH:    +" pajdu k cëcê persname . *MFH:    hâvarju +". *MFA:    ne , kanešnâ , tolstâjê . *MFA:    dze ž ty budzêš étâ +... *MFA:    ni nadâ scirac´ . *MFH:    ja vsë pâsciralâ . *MFA:    ja von v našým ékanomê , ano tam takojê narmal´nâjê mylâ . *MFF:    (...) nêčivo ni zdelâjêccý ? *MFA:    ne , ničohâ ni zdzelâjêccý , prostâ peny bol´šý . *MFA:    ja ž nasilâ u étu samuju , u scirku , kahda xadzilâ . *MFA:    ana skazalâ tada@w +"/. *MFA:    +" ničohâ , tol´kâ peny mnohâ . *MFA:    što nam pastavêc´ ? *MFA:    xlopâk ? *MFA:    xlopâk na sorâk . *MFA:    (...) a ja tam sjažu adna , skučaju , úsë ždu , kali ty prydzêš . *MFA:    ty pryšla cixon´kâ . *MFA:    (...) ja prydumâlâ , jak pajedu ja . *MFA:    nu skazalê ž mne . *MFA:    pryslalê užé pis´mo , što pucëúkâ budzêt vydzêlênâ u aprélê , tol´kâ dalžna čyslâ +... *MFA:    dyk ja dumâju , samy aprél´ , samâjê visna . *MFA:    ty budzêš u dzjaréúnju jezdzêc´ ? *MFA:    kali tut tabe ? *MFA:    nadâ mne babu persname nanjac´ . *MFA:    úsë raúno ž jana persname njan´čýc´ , persname každâjê utrâ jescê varýc´ . *MFA:    i misâčku kaškê vo prýnjasec´ babê u poladzinâcýtâhâ . *MFA:    jana ran´šý , čém poladzinâcýtâhâ , ni ustajec´ . *MFH:    +< da , a ja kali zâbjahu . *MFA:    da , a nekâlê , va vrémê vyxadnyx , subotâ , vâskrysen´jê , ty prýnjaseš . *MFH:    što vy tam užé vjažýcê ? *MFA:    a vot byli nitkê , vo jakijê dzjašovyjê , dyk ja bêzrukaúku . *MFH:    oj , u vas cirpenêjê jesc´ . *MFH:    ja tol´kê naski mahu svjazac´ , bol´šý nêčivo . *MFA:    a ja nââbarot , naski ljanjusê . *MFA:    tabe vrémê malâ , kanešnâ . *MFA:    u minja ž vo ciper vrémê jesc´ . *MFH:    +< ne , malym vjazalâ , ščas@w ničohâ ni vjažu . *MFA:    vo solnêčnâ , pavesêš , dyk i vysâxnuc´ da večýrâ (.) šmotkê . *MFH:    nu , pahodâ nêčyvo , možý , patom s malymê kuda sxodzêm . *MFA:    da , tvai malyjê bol´šýjê , dyk nadâ (.) tabe kuda-nibudz´ s´jezdzêc´ . *MFA:    kudy-nibudz´ možnâ i prâhuljaccý . *MFA:    jak našý vo jaščé malajê , dyk xaj sjadzic´ domâ . *MFF:    a ciplo na ulêcý ? *MFA:    ne , vecêr . *MFA:    a sutra , dyk vabščé byl bal´šoj . *MFA:    kakojê xarošýjê kino idzët , tam kamenskâjê ihrajêc´ , ["] . @End
(Stand: 20.04.2022)